Zprovoznění wifimonu v Asus WL-500B/G/Deluxe/HDD

<small>Z PVwiki</small>

Předpoklady:

Olegův FW
PCrouter, který si bude stahovat každou minutu statistiku wifimonu

1) Zprovoznění ssh démona

  • Připoj se na router telnetem
  • Vytvoř potřebné adresáře pomocí

mkdir -p /usr/local/etc/dropbear

  • Vygeneruj DSS klíč pomocí

dropbearkey -t dss -f /usr/local/etc/dropbear/dropbear_dss_host_key

  • Vygeneruj RSA klíč pomocí

dropbearkey -t rsa -f /usr/local/etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key

  • Nyní jsou vygenerovány klíče a můžeš odstartovat démona pomocí

dropbear

  • Jestliže je všechno v pořádku, je potřeba přidat dropbear do ostartovacích skriptů a uložit změny do flashfs:

Přidání řádků do post-boot:

# you do not need to enter 3 lines below if you've post-boot already
mkdir -p /usr/local/sbin/
echo "#!/bin/sh" >> /usr/local/sbin/post-boot
chmod +x /usr/local/sbin/post-boot
echo "dropbear" >> /usr/local/sbin/post-boot


  • Ulož flashfs a enable ho ...

flashfs save && flashfs commit && flashfs enable

2) Vytvoření skriptu "wifimon"
> wifimon
do souboru nakopírovat
for i in `wl assoclist|sed s/assoclist// `
do
echo -n $i " "
echo `wl rssi $i` " " `wl sta_info $i|grep rate`
done
chmod 755 wifimon

3) Doplnění klíčů
4) Volání skriptu
5) zobrazení výsledků

Osobní nástroje