Internetove brany - iGW

<small>Z PVwiki</small>

Přehled internetových bran (iGW) v síti PVfree.net

Obsah

iGW v síti PVfree.net

iGW KOSTELECKÁ - 82.100.0.162

iGW ITALSKÁ - 82.100.0.163

iGW OHROZIM - 88.146.176.22

Omezený provoz

V případě poruchy, resp. při nedostupnosti či odstávce některé z internetových bran, mohou správci přepnout provoz do/z internetu do tzv. omezeného režimu - stav, kdy fungují základní služby, jako je pošta, web, telefonie, jabber, icq aj. a případně předem nahlášené porty, které povolíme pro konkrétního uživatele.

Tím logicky dojde k omezení různých DC++, Hamachi, Torrentů, her, virů a dalších méně či více hrůzostrašných zvěrstev, které programátoři vymysleli.

O této skutečnosti jsou členové zpravidla informováni prostřednictvím diskusního fora (Základní informace o internetu, Řízení provozu) a www stránek sdružení.

Seznam povolených portů v případě omezeného provozu

20 ftp-data
21 ftp
22 ssh
23 telnet
53 dns
80 web
110 pop3
123 ntp
143 imap
443 https
993 imaps
995 pop3s
3389 M$ term server
4569 IAX
5190 icq
5222 jabber
5223 jabber-s
tcp/5060, udp/5060 a návazné udp SIP (VoIP - tj. internetová telefonie)
tcp/1723 M$ VPN řídící
gre M$ VPN data
udp/6793 OpenVPN/CIPE
udp/32859 skype
tcp/1863 MSN (Miranda default)
tcp/5000 OpenVPN GUI

Pro správce: Port lze přidat velmi jednoduše:

iptables -A povol-porty -p tcp --dport 1723 -j ACCEPT

Historie

iGW HUSÁK - 62.209.211.6 - zrušena k 13. 2. 2007

iGW ITALSKÁ - 85.93.185.2 - zrušena k 30. 6. 2006

Osobní nástroje