Historie PVfree.net

<small>Z PVwiki</small>

Obsah

Rok 2003 - Touha po svobodě

Počátek počátku sítě se datuje k 17. lednu roku 2003, kdy Yenik založil nové vlákno v diskusním fóru pražské sítě CZFree.net. Bylo to v době, kdy toho o bezdrátovém síťování v naší lokalitě ještě nikdo příliš mnoho nevěděl, zprávy z jiných krajů ale v mnohých vzbuzovaly obdiv nad vznikajícími možnostmi a do té doby omezující vytáčené připojení přes modem zdálo se být zastaralým a zejména nedostatečným.

Během téhož jara hrstka prostějovských nadšenců rozvířila debatu o možnostech vzájemného propojení nejen v rámci města Prostějova, ale i v nejbližším okolí, což vyústilo v první setkání Yenika s RadkemPV dne 21. 3. v Zámečku, založení původního samostatného webu na adrese czfreeprostejov.wz.cz a název prvního funkčního uzlu - ONE. Během následujících dvou měsíců došlo ke stavbě prvních antén (MMDS síta pro páteřní spoje a stěrbinové antény pro AP) a poměrně rychlému vývoji především zásluhou RadkaPV, jež zprovoznil přístupové body na protilehlých koncích Prostějova (ONE a Italská). 23. června Yenik provedl registraci domény pvfree.net a síť tak už mohla být viditelná a přístupná jako www.pvfree.net.

Během prázdnin se na fóru rozvinula poměrně bohatá diskuse, z niž pro účastníky vyplynulo mnoho poznatků a pro všechny pak několik nových nápadů a možností realizace dalších bodů. 17. srpna toho roku došlo k rádiovému propojení obou stávajících bodů a tříapůlkilometrový spoj skrz město začal přenášet první uživatelská data.

Ještě před koncem léta (v měsící září) došlo k dalšímu pracovnímu setkání, kterého se nyní zúčastnilo půl tuctu lidí. S chutí byly projednány další možnosti výstavby a do konce roku došlo ke spuštění několika služeb v rámcí sítě, mezi nimiž nechyběl DC++ hub Jirky Hadaše a k dispozici byla zájemcům dána nová interaktivní mapa, na jejímž vývoji se podílel Yenik.

Rok 2004 - Léta dozrávání

Již počátkem roku 2004 se podařilo získat první internetovou konektivitu a to zejména díky vstřícnosti společnosti WSC. Prvním takto připojeným bodem byl nově vzniknuvší bod na Šárce, kam byla bezdrátově přivedena linka o kapacitě 128 kbit. Tou dobou již naše síť oficiálně používá CZfree rozsah 10.133.x.x, plně k dispozici jsou DNS a časový NTP server. O dva týdny později se naše síť stane oficiální - 12. března 2004 vzniká občanské sdružení PVfree.net, jehož zakládací listinu podepsali Yenik, RadekPV, Jirka Hadaš a Lyon. 23. 4. 2004 se na historicky první Valné hromadě sešly dobré tři desítky zájemců.

Následovala výstavba celé řady dalších bodů, mezi nimiž nechybí i budoucí internetová brána na ulici Kostelecká. Vedle již prvního funkčního mimoprostějovského nodu v Ohrozimi vzniká koncem srpna přístupový bod na smržickém kostele. Jelikož již přestává stačit jediná společná internetová linka na Šárce, Catman za pomoci OndryG rozjíždí 256 (a později 512) kbit bránu na sídlišti Hloučela - na ulici V. Špály.

S rostoucím počtem přístupových a páteřních bodů byla správa routování nezvladatelná, proto 8. září najíždí naše síť na dynamické směrování protokolem OSPF. V rámci příprav podzimní Valné hromady, konané 23. 10. 2004 a z důvodu rostoucího počtu uživatelů vznikají první návrhy Finančního řádu, díky kterému získá sdružení soběstačnou organizačně-finanční formu. Počet radních se rozrůstá na 5 - přicházejí Catman a OndraG.

Po technické stránce došlo během září k vytvoření tzv. "severní páteře", která zahrnuje trasu ONE - Olomoucká - Kostelecká - Slavíčka - Italská. V listopadu vzniká také AP v Držovicích, na ulici Moravská a díky aktivitě Bazyho také detašovaný lokální nod v Soběsukách. Mezi čerstvě prosincovými novinkami nechybí vynikající zpráva - v třeskutém mrazu dne 5. 12. byl zprovozněn první optický spoj na principu FSO technologie Ronja, spojující body Kostelecká a Slavíčka rychlostí 10 Mbps full-duplex.

Rok 2005 - Síť ve velkém stylu

Počet členů ve sdružení již před začátkem nového roku překročil stovku, což se podepsalo i na počtu přítomných na výroční valné hromadě, která se konala takřka přesně rok po založení sdružení. Z důvodu nedostatku času stávajícího předsedu sdružení Yenika nahradil v jeho funkci Lyon, po Valné hromadě se ujal funkce předsedy člen skupiny správců OndraG.

Na jaře došlo ke stavbě nových bodů v rámci města, během prázdnin pak rovněž k expanzi mimo hranice Prostějova, což se podepsalo na růstu počtu členů zejména v oblastech západně od Prostějova.

S velkým úsilím byl ztopořen stožár nad Hamrami, který po nasledném spojení s Vícovem a Ohrozimí tvořil nejen lokální přístupový bod, ale rovněž spojení s dosud samostatně stojícím bodem v Soběsukách a obcí Krumsín. Síť se ovšem rozšiřovala i opačným směrem - do Kralic na Hané. K jedné z větších akcí patřila také výstavba místní sítě v Přemyslovicích, kde je ke třem přístupovým bodům připojeno přibližně 100 uživatelů se 4 MBit konektivitou.

Již nedostačující a špatně dostupnou bránu na Špály nahradila nová brána na Kostelecké, kam byla přestěhována konektivita ze Šárky a současně navýšena na 3 MBit. Zejména díky zvyšujícímu se počtu uživatelů a otevření provozu do internetu pro náročnější peer-to-peer aplikace byla tato rychlost po prázdninách navýšena na 5 MBit, v této podobě sloužila uživatelům sítě až do konce roku.

V oblasti dostupných služeb došlo k výraznému pokroku. Vzniklo několik méně významných herních serverů, mezi významější patří DC++ hub Verlihub a herní server na Kostelecké, jejichž správcem je Santa-Claus. Významného otevřeného využití doznávají také veřejné FTP a jabber.


Rok 2006 - Velké investice

Rok následující byl rokem, kdy došlo k několika významným milníkům v životě našeho sdružení. Přibývajíci počet členů přesáhl jistou magickou hranici a finanční tok z příspěvků nám konečně dovolil nadobro opustit jmenovku domácích bastlířů a zainvestovat do konektivity i zařízení, která by nám mohl leckterý poskytovatel závidět.

Jestě v posledních dnech roku 2005 jsme po jedné z vichřic přisli o stožár na AP Ohrozim. Jak se říká "vše špatné je pro něco dobré" se podařilo přesně na Vánoce instalovat nové, velmi stabilní a kompletní opásání komína, díky kterému jsme posléze během roku 2006 z tohoto AP udělali jeden z nejdůležitějších bodů naší sítě(aktuálně 4 směrové spoje, AP, Alcoma RCO Olomouc, Alcoma ACHP, 10GHz spoj Kostelecká).

Pro každoroční Valnou hromadu se nám podařilo zajistit prostory kulturního domu v Ohrozimi, kde se nás sešlo o něco více, než sto. Devět radních, z nichž někteří si zde za dosavadní odstupující členy rady odbydou svoji premiéru, volí jako svého předsedu Ondru Janála, který se později svého mandátu vzdává a ve funkci jej nahrazuje Radek Kohout.

Jako každé období, v zímě i v létě tohoto roku bylo rozsvíceno množství přístupových bodů, jejichž seznam ke konci roku čítal na šest desítek položek, kromě toho se poměrně úspěšně daři vytvářet příčky a záložní spoje tak, aby byla větší část sítě řádně zálohována proti výpadkům jednotlivých bodů či nepřízni počasí. Nově otevřené pásmo 5.4 GHz nám dodává naději, že zejména do příměstských oblastí bude možné distribuovat poměrně silný datový tok s rychlostí několikanásobně vyšší, než jsme měli na frekvenci 2.4 GHz k dispozici.

Největší jednorázovou investicí roku byl bezpochyby nákup bezdrátových pojítek v pásmu 10 GHz, jejichž cena je v porovnání s dosavadně použitými technologiemi neporovnatelně vyšší. Tři datové spoje řady Alcoma jsou však významným přínosem, protože dokáží překlenout velké vzdálenosti beze ztráty přenosové kapacity a disponují poněkud vyšší spolehlivostí. Toho bylo využito při propojení doposud izolovaných Přemyslovic s Prostějovem a zbytkem sítě, vytvoření mostu nad Prostějovem spojením Ohrozimi s objektem ACHP a v neposlední řadě zřízení nové brány v Olomouci.

Právě otevřením spoje Ohrozim - Olomouc vzniká druhá silná internetová brána s konektivitou 16 MBit, která tak zcela nahrazuje internetovou bránu na Italské a současně ukončuje dosavadní spolupráci s firmou WSC. Spolu s bránou na Husově Náměstí tak máme v síti pěkných 32 MBit celkem.

Za velmi významný počin roku 2006 lze považovat zřízení vlastní klubovny v objektu zahrádkářského svazu v ulici Daliborka. Jednání rady se tak přesouvají sem a práce a přípravy, které jsou pro veškeré aktivity sdružení nutné, nacházejí své pevné výchozí místo. Klubovna se stává místem, kde se mohou od podzimu střetávat členové sdružení, klubovna je vybavena základním nábytkem a pomalu se tu začínají pořádat různá školení, která budou pro širokou členskou základnu stěžejním využitím tohoto zařízení. Spolu s klubovnou získává sdružení nemalý skladovací prostor v zadním traktu tohoto objektu, kam přesouvá veškerý materiál a skladové zásoby sdružení, které se do té doby uskladňovali na mnoha místech (soukromé garáže, nebytové i bytové prostory členů apod.).

Sepsal: Lyon, částečně upravil Badla

Osobní nástroje