Dlouhodobejsi zadani a ukoly

<small>Z PVwiki</small>

Rada o. s. PVfree.net v souladu s cíli sdružení na svém zasedání dne 23.2.2007 rozhodla o vyhlašování zadání dlouhodobých úkolů a projektů. V současnosti se jedná o zadání dle rozpisu níže:


a) 23.2.2007: rada vyzývá k předložení návrhu řešení mapy sítě Pvfree.net – automaticky generované z GPS souřadnic uvedených v členské databázi sdružení.


b) 23.2.2007: rada vyzývá k předložení návrhu technologického řešení kabelových, popř. optických rozvodů pro město, obec, ulici splňující podmínku rychlosti od 100Mbit.


c) 23.2.2007: rada vyzývá k předložení návrhu na zajištění členských průkazek.


Tyto úkoly budou dále doplňovány, přičemž o realizaci či nerealizaci projektu rozhodne po předložení návrhu řešení či projektu rada.

Osobní nástroje