Zpristupneni WAN rozhrani u routeru Asus v rezimu NAT

<small>Z PVwiki</small>

Zpřístupnění vzdálené administrace routeru Asus přes WAN rozhraní

  • Přihlásit do web rozhraní routeru Asus
  • V levé části menu rozklepout roletku INTERNET FIREWALL
  • Zde v tomto menu - příslušných řádcích nastavit:
Enable Web Access from WAN? na YES
Port of Web Access from WAN: Nastavit 8080
Respond Ping Request from WAN? Nastavit na YES
  • Kliknout na Apply
  • Poté kliknout na Finish a následně Save & Restart


Ilustrativní obrázek

  • Klikni na náhled pro zobrazení obrázku v původní velikosti

Osobní nástroje