Zmena MAC

<small>Z PVwiki</small>

V případě změny síťové karty v PC

ROUTER

  • změna dhcpd.conf
  • restart dhcpd

DATABÁZE

  • kontrola v databázi - zapsat původní IP adresu do nové žádosti, uložit
  • smazat původní záznam ( IP adresa a stará MAC )


V případě změny WiFi zařízení

kontrola, zda udaná MAC opravdu patří udanému výrobci http://coffer.com/mac_find/ a pokud je to neznámý typ, ověřit existenci regulace. Pokud regulace není - smazat žádost a žadateli odeslat oznamující email. Pokud je pochybnost - odeslat email žadateli se žádostí o poskytnutí URL, kde je technický popis s uvedením regulovatelnosti.

ROUTER

  • změna dhcpd.conf
  • restart dhcpd

DATABÁZE

  • kontrola v databázi - zapsat novou MAC adresu do starého záznamu, uložit
  • smazat nový záznam = žádost

U WiFi se musí dělat přepis MAC, protože na HID je vázáno i několik zařízení - připojených počítačů a pokud by se vyměnilo HID, tak se ztratí všechny vazby.

Osobní nástroje