Zisk smerovost WiFi anten

<small>Z PVwiki</small>

Časté dotazy uživatelů se týkají výběru antény pro připojení. Zisk a směrovost antény jsou ruku v ruce. Čím je anténa směrovější, tím má delší a štíhlejší přední lalok, ubývají postranní laloky a právě tem přední lalok určuje zisk a směrovost antény.

Proč tolik trváme na směrovosti? - je to jednoduché. V husté městské zástavbě je mnoho vysílačů, nejen ten náš. A právě ty ostatní pro nás neužitečné signály jsou pro nás rušení-šum. Čím směrovější anténu použijeme, tím méně bočního rušení slyšíme a tím méně i vysíláme do boku.

Vzpomeňte na staší filmy a taky na dětství - Když chtěl někdo něco vyhlásit, vzal si hlásnou troubu, aby svůj hlas někam nasměroval. Když špatně slyšel, použil stejnou troubu jako směrový mikrofon - s anténami je to stejné.

Dále je dobré se orientovat nejel podle zisku, ale i podle vyzařovacího diagramu - špatné velmi ziskové antény mohou mít sice hlavní lalok 21 dB, ale přesto můžou mít velké boční laloky. Proto nedoporučuju antény WAVEANT - svítí hodně do stran.

Přikládám pár názorných obrázků směrových charakteristik různých typů antén.


Panelová anténa má hlavní lalok krátký a široký, zpravidla kolem 60 st. a zisk kolem 10dB.

Soubor:Pan10.gif

Směrovost parabolické antény či síta je prakticky přímo úměrná mechanickým rozměrům antény.

Malé antény o průměru cca 25cm mají zisko kolem 14dB, zatímco směrová charakteristika je dost bídná (cca 24st) - jsou vidět široké boční laloky, anténa tudíž chytá rušení i mimo hlavní směr.

Soubor:Par14.gif

Střednězisková anténa o průměru cca 45cm a zisku 19dB má už hlavní lalok štíhlý a dlouhý. Tím je dána její dobrá směrovost (asi 17st) a postranní laloky jsou výrazněji potlačeny.

Soubor:Par19.gif

Vysokozisková anténa o průměru cca 60cm má zisk kolem 24dB , velmi úzký přední lalok (asi 8st) a téměř žádné postranní laloky. Použití bočního límce anténu povyšuje do kategorie špičkových zařízení do zarušených oblastí.

Soubor:Par24.gif


Z uvedených obrázků jasně vyplývá, že pro omezení rušení je nutná směrová anténa se ziskem min. 19dB doplněná o kvalitní WiFi zařízení s účinnou regulací výkonu.

Na adrese www.jirous.com najdete různé typy antén doplněné o kvalitně změřené směrové charakteristiky ve vertikální i horizontální rovině.

Osobní nástroje