Zdroj NTB do auta

<small>Z PVwiki</small>

Obsah


Zdroj pro NTB do auta

řízení: UC3843 výkonná část: spínání MOSFETem s nízkým Rds-on, tlumivka, filtr

Popis

Jádro step-up konvertoru je tvořeno obvodem UC3843 (pozor IC příponou B značí, že je schopen IC pracovat od zhruba 16V). Jedná se víceméně o katalogové zapojení doplněné o pár ochran a nastavovacích prvků.

Na vstupu měniče je pojistka a filtr tvořený sestavou kondenzátorů Cin + D2. Kondenzátory slouží k vykrývání špiček proudu. Transil D2 není nezbytné osazovat, ale vřele to doporučuji (při startování jsou vlivem parazitních indukčností generovány špičky až řádově stovek voltů). Je možné za pomocí připojení LED_POJ signalizovat přepálenou pojistku.

Dále následuje vlastní měnič tvořený cívkou L1, tranzistorem Q1, IC1 a potřebným smetím okolo. Cívku sem namotal měděným lakovaným drátem průměru 1,5 mm na feritové jádro průměru 25 mm vytažené ze starého PC zdroje. Na jádro se mi vešlo asi 25 závitů (hodnota indukčnosti kolem 50uH). Výstupní napětí je možné dostavit za pomocí děliče R6 a R5 + trimr. Trimr po nastavení nahradíme pevným odporem R10 nejbližším z řady. Na výstupu je opět zařazen filtr tvořený několika elyty konstruovanými pro spínací účely (výborné parametry mají elyty firmy Nippon, zvláště pak serie LXZ konstruované pro vyšší frekvence), keramickými kondenzátory a také transilem s nominálním napětím respektujícím požadované výstupní napětí měniče (Uout +1V, řada BZW06 unidirekt). Hodnota proudové zatížitelnosti je dána hodnotami rezistorů R8-R10. Výstupní napětí zdroje je možné signalizovat LED s předřadným odporem R2. Ten můžeme lehce dopočítat dle ohmova zákona R2= (Uout-13 – 2,2)/0,002. je předpoklad použít nízkopříkonové ledky s odběrem 2mA.

Měnič byl navržen pro vestavbu do krabičky U-KM35, spojovací šroub krabičky prochází osou tlumivky. Návrh DPS je proveden ze starny BOT, tady jako bychom se dívali skrz DPS. SMD jsou letovány ze strany spojů, klasické součástky jsou ve vrstvě TOP. Pokles výstupního napětí byl zhruba 0,5V@2A, což je částečně závislé na kvalitě tlumivky atd..

Náhled osazení
Zvětšit
Náhled osazení

Schéma

V případě dotazů mě kontaktujte mailem: Kvicala.R(at)seznam.cz

Osobní nástroje