Wifimon

<small>Z PVwiki</small>

K čemu slouží?

Pomocí wifimonu snadno zjistíte sílu signálu Vašeho spojení na přítupový bod (AP) v síti PVfree. Takto získané hodnoty jsou ve většině případů použitelnější/přesnější než hodnoty signálu, které vykazuje použitý hw na straně klienta. Dle naměřené úrovně signálu pak snadno dosměrujeme připojenou externí anténu.

Adresy wifimonů jednotlivých AP v síti PVfree.net jsou dostupné v seznamu přístupových bodů. Zpravidla pod odkazem "Měření signálu: wifimon" vybraného AP.

Tak kupříkladu wifimon AP Freedom nalezneme na adrese http://10.133.0.37/cgi-bin/wifimon.cgi

Co je to Wifimon?

Jedná se o monitorovací bash skript, "program" běžící na AP, který pracuje v textovém režimu a vypisuje základní informace o všech wifi kartách v systému, které jsou v Managed nebo Master módu a používají hostap nebo madwifi ovladače. Tyto informace jsou pak dostupné připojeným klientům prostřednictvím jejich internetového prohlížeče jako stránka HTML

Podrobněji např. zde: http://www.simandl.cz/ pod odkazem Linux v menu vlevo a pak už příslušný script wifimon. Je zde základní popis, stačí pozorně číst a podívat se na vlastní výpisy.

Pouziti: wifimon [param] param:

-v vypise verzi
-html generovani html stranky
-col barevny vypis na obrazovku
-once vypsani jen jednoho vypisu a pak program skonci, bez parametru cyklicky vypis na obrazovku
-oneline vypsani klientu na jednu linku
-threeline vypsani klienta na trech radcich
-macoff vypnuti zobrazeni MAC adres
-wlan0 -ath0 -wlan2 vypise jen uvedene karty a to v danem poctu a poradi

nasledujici parametry ovlivnuji jen karty s hostap:

-rxtxoff vypnuti zobrazeni objemu prenesenych dat klienta
-ppkts vypsani procentniho pomeru 1M, 2M, 5.5M a 11M paketu pro jednotlive klienty
-pkts vypsani poctu 1M, 2M, 5.5M a 11M paketu pro jednotlive klienty


-ppkts vypíše procentní poměr 1M, 2M, 5.5M a 11M paketů pro jednotlivé klienty. Stupnice je od 1 do 99 a tedy prakticky odpovídá procentům. Nula se objeví jen pokud je počet paketů na dané rychlosti nulový. Při byť třeba jediném paketu se vypíše 1%. -pkts vypíše počty 1M, 2M, 5.5M a 11M paketů pro jednotlivé klienty


Na následující ukázce je vidět že antonin vysílá jen 11M pakety a AP na něj posílá 97% paketů 11M a 2% paketů 2M, maskara a kuba jsou na tom hůře.

wlan2 802.11b ESSID:"olomoucka.pvfree.net" Mode:Master 
Frequency:2.472GHz 00:60:B3:6A:5E:5F Rate:11Mb/s 
Pocet asociovanych klientu : 3
Tx 01 02 07 90 Rx 08 12 31 48 maskara 10.33.2.194 00:40:05:af:4c:3b Signal 11 rx=17714469 tx=17714471 
============    
Tx 00 01 01 98 Rx 55 09 06 30 kuba 00:60:b3:6a:5e:65 Signal 12 rx=17714502 tx=17714502 
=============    
Tx 00 00 00 99 Rx 00 02 00 97 antonin 00:60:b3:6b:10:2c Signal 24 rx=17708765 tx=17690129 
=========================


Na řádku jsou tedy postupně vypsány hodnoty:

 • rychlosti vysílání klienta na AP 1 2 5.5 11 mbit,
 • rychlosti vysílání AP 1 2 5.5 11 mbit,
 • název klienta z dhcp,
 • MAC adresa,
 • síla užitečného sugnálu,
 • počet přijatých paketů
 • počet odeslaných paketů .

Síla signálu klientů na sledovaném AP se počítá jako rozdíl (signal-silence) takže to ukazuje i s novými hostap. Může tedy nastat i situace kdy je výsledek záporný.

Pokud jsou rychlosti nestabilní, pokud je signál slabý či nestabilní, dochází k častému přepínání vysílače na nižší rychlosti a tím pádem jsou omezováni ostatní klienti na AP. Pokud je signál naopak velmi silný, zahluší se vstupní obvody přijímače a ten "ohluchne" vůči slabším signálům.

Neexistuje žádná doporučená hodnota. Číslo je silně závislé na mnoha vlivech (různé rušení z různých stran, verze ovladačů, použitý anténní systém APčka) a slouží na směrování klientské antény a následné snížení výkonu na přibližně stejnou úroveň s většinou připojených klientů. V žádné případě to není výkon klienta v dB!!! A dokonce laicky ani nic o vyzářeném výkonu klientů neříká (lze tento údaj použít pro přibližný výpočet vyzářeného výkonu klienta, ale je zapotřebí značných technických znalostí a podrobná znalost aktuálního stavu APčka). Pro laika je tohle číslo opravdu použitelné jen pro nasměrování antény (pozor na připojení bočním lalokem nebo odrazem!). Je naprosto zbytečné poukazovat, že někdo má ve městě signál 15 a jiný někde na vesnici 50.

Na kolísání rychlostí má značný vliv i rušení, proto je žádoucí použití úzce směrové antény bez odrazů a podobných rušivých prvků - ideální je plná parabolická anténa, nejlépe s | hrníčkovým ozařovačem .

Související odkazy

Osobní nástroje