WiFi Quad

<small>Z PVwiki</small>

Následující povídání již dnes příliš neodpovídá realitě - zarušení pásma je tak vysoké, že antény typu trell, které ještě donedávna vcelku dobře plnily svůj účel, již nedostačují, proto prosím berte tento návod spíše jako pomůcku k experimentům, než pro běžné nasazení.


Při stavbě bezdrátové sítě je často potřeba zlepšit příjmové či vysílací signály. Dodávané pendrekové antény se ziskem 1-2dB nevyhovují a proto je třeba použít ziskovější antény. Jedním z jednoduše vyrobitelných typů je anténa typu Quad. Výrobu zvládne i podprůměrně manuálně zdatný jedinec a odměnou bude dobrý signál.


Antény Quad a jejich příbuzné odvozeniny jsou dalším druhem antén, které jsou částečně směrové - cca 70stupňů v předním směru a má zisk cca 10dB.


K výrobě antény je třeba jen deska z vodivého materiálu, například hliníkový plech, deska cuprextitu na plošné spoje atd., N-konektor female, kus měděného drátu a vhodná plastová krabička na potraviny do mikrovlnky.


Na obrázku je zobrazeno, jaké rozměry mají jednotlivé části antény. Výroba je tedy jednoduchá - do desky vyvrtáme díru odpovídajícího průměru a zašroubujeme do ní N-konektor tak, aby byl vodivě spojen s odrazovou deskou. Z měděného drátu o průměru 2mm stočíme dva kroužky s konci ohnutými dolů tak, aby po připájení byly kroužky 17mm nad odrazovou plochou. Jeden konec je vždy připojen na střední vodič konektoru a druhý konec na stínění, tedy na odrazovou desku.Kroužky se nikde nesmí dotýkat odrazové desky a musí být rovnoběžně s ní. Po připájení je vlastně anténa hotová, ale je vhodné ji umístit do vhodné krabičky, nejlépe vodotěsné, aby odolala venkovním vlivům.Na obrázku dole vidíte praktické provedení Quada i plechovkové antény, která je popsána v jiném článku.Příbuznou anténkou je i Trell, která by měla mít i vyšší zisk, ale zase je náročnější na stavbu.


Externí odkazy

Osobní nástroje