Wi-Fi

<small>Z PVwiki</small>

Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) je zkratka anglického termínu „Wireless Fidelity“ (bezdrátová věrnost, slovní hříčka vůči Hi-Fi). Wi-Fi je standardem pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11.

Cílem Wi-Fi sítí je propojení přenosných zařízení navzájem a do (např. firemní) sítě LAN, ale velmi často je také využíváno k bezdrátovému připojení do sítě Internet.

Kompatibilitu zařízení zaručuje certifikační proces; zařízení, která tuto certifikaci získala, bývají označena logem Wi-Fi aliance.


Přehled standardů IEEE 802.11
Standard Pásmo
[GHz]
Maximální
rychlost
[Mbit/s]
Fyzická
vrstva
IEEE 802.11a554OFDM
IEEE 802.11b2,411DSSS
IEEE 802.11g2,454OFDM
IEEE 802.11h554OFDM


Tento článek je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej rozšíříte.

Osobní nástroje