WELL 3130IF

<small>Z PVwiki</small>

1. Zdířka WAN (pokud běží v síti DHCP server tak si vezme telefon IP adresu)

Zde se zapojuje kabel, který vás spojuje s internetem.

Zdířka LAN (připojené PC dostane IP adresu (192.168.10.xx) - telefon bude mít 192.168.10.1

Zde se zapojuje kabel pokud chcete využívat NAT a Vaši domácí podsíť.

2. Zapojit napájení.

3a. Podle způsobu zapojení PC, ze kterého konfigurujete telefon (WAN, LAN), zadejte IP adresu telefonu.

Př.: LAN - do webového prohlížeče 192.168.10.1

Username: admin

Password: admin

3b. Přehrát firmware na poslední verzi (není nutné)

4. Network / WAN Config = nastavení parametrů IP sítě

5. VoIP / SIP Config = nastavení prametrů poskytovatele

Register Server Addr = IP poskytovatele

Register Server Port = 5060 nebo dle pokytovatele

Proxy Server Addr = IP poskytovatele

Proxy Server Port = 5060 nebo dle pokytovatele

Phone Number = tvoje přidělené číslo od pokytovatele

Register a Proxy Username = tvoje přidělené uživatelské jméno od pokytovatele

Register a Proxy Password = tvoje přidělené heslo od pokytovatele

Register Expire Time = 300 (2enet = 5)

Zaškrtnout: Enabled Register, Enable Pub, Outbound Proxy a SIP(Default Protocol)

Zmačknout čudlík APPLY.

6. Advance / Net Service Nastavit položku RTP Initial Port (pokud není od poskytovatele požadována nechat default). Zmačknout čudlík APPLY.

7a. Změníme si vstupní heslo do telefonu

7b. Nastavím si na displej telefonu libovolný napis

8. Config Manage / Save Config = Uložení konfigurace do paměti

Zmačknout čudlík SAVE.

9. System Manage / Reboot = Restart telefonu Zmačknout čudlík SAVE. Po naběhnutí by měl být telefon připraven.

verze 1.0 - ještě bude ugrade - BazyPV

Osobní nástroje