Vzdaleny pristup

<small>Z PVwiki</small>

zde bude

  • krátké povídání o FTP vs. SFTP, telnet vs. SSH, pop3s, imaps...
  • výčet vybraných klientů včetně odkazu na jejich domovskou stránku
  • v rámci wiki pak odkazy na návody kterak je správně nakonfigurovat

Související odkazy

Osobní nástroje