VoltageSV3

<small>Z PVwiki</small>

Obsah


Důvod vzniku a praktické použití

Tento bazmekt vznikl na základě zjištěných problémů u některých zařízení, která odmítají poslušnost ve chvíli, kdy dojde na el.síti ke kolísání napětí, blackoutům (krátkodobý výpadek proudu, mnohdy provázený několikanásobným opakováním ve velmi krátkém sledu po sobě) a obdobným nácvikům spartakiády v podání EONu :)

Použití:

- Asus WL500gx, Asus WL-HDD, Compex - při problémech dochází občas ke ztrátě konfigurace a zařízení se nastartuje v továrním nastavení

- Edimax a podobné rádoby kvalitní zařízení - při problémech dochází k zatuhnutí zařízení či nesprávné funkci (bliká dioda u rth. portu, který není ani zapojen apod.)

- jakékoliv jiné zařízení, u kterého je potencionální nebezpečí, že dojde k jeho nefukčnosti při několikanásobném blackoutu.


Napěťový supervisor

Řízení: TL7705

Původní návrh by OndraG - VoltageSV

Výkonná část: spínání MOSFETem STP36NF06 (není potřeba nábojová pumpa)


Popis

TL7705 je nastaven na cca 3sec prodlevy a pokud je napájení OK, zapne výstup.

Při zapnutí nebo pokud nastane výkyv napájení, začne čekat s odpojeným výstupem; pokud se napájení obnoví a je po dobu 3sec OK, sepne výstup.


Náhled osazení
Zvětšit
Náhled osazení
Podklad pro DPS
Zvětšit
Podklad pro DPS

Schéma zapojení


Přílohy

http://foto.pvfree.net/gallery/hardware/voltagesv/napetovyhlidacbadla/ - fotky bazmektu

http://www.pvfree.net/download/hw/delay-on/supervisor-mini.sch - schéma zapojení ve formátu Eagle

http://www.pvfree.net/download/hw/delay-on/supervisor-mini.brd - DPS ve formátu Eagle

Osobní nástroje