VPN

<small>Z PVwiki</small>

Virtuální privátní síť

VPN (anglicky virtual private network) je prostředek pro propojení několika počítačů na různých místech internetu do jediné virtuální počítačové sítě. I když počítače mohou být v naprosto fyzicky nezávislých sítích na různých místech světa, prostřednictvím virtuální privátní sítě mezi sebou mohou komunikovat, jako by byli na jediném síťovém segmentu.

Prostřednictvím VPN lze zajistit například připojení firemních notebooků kdekoliv na internetu do firemního intranetu (vnitřní firemní sítě). K propojení je třeba VPN server, který má přístup na internet i intranet (může sloužit pouze pro jednoho klienta, nebo sloužit jako hub a přijímat spojení od více klientů), a VPN klient, který se přes internet připojí k serveru a prostřednictvím něj pak do intranetu. VPN server pak plní vpodstatě funkci síťové brány.

Zobecněním VPN je síťové tunelování, kdy se prostřednictvím standardního síťového spojení vytvoří virtuální linka mezi dvěma počítači, v rámci které pak lze navázat další síťová spojení.

Viz též

Osobní nástroje