Usr/local/bin/sedlo.sh

<small>Z PVwiki</small>

Je třeba aktualizovat záznam sedla (sekundární routovací tabulka )

Stačí zadat příkaz:

wget -O /usr/local/bin/sedlo.sh http://sedlo.pvfree.net/sedlo/sedlo.sh

Osobní nástroje