Ukonceni clenstvi

<small>Z PVwiki</small>

Pokud nemáš zájem dále využívat společné produkty sdružení a užívat ostatních práv člena, můžeš své členství ukončit nebo požádat radu o jeho pozastavení.

V době pozastaveného členství nemá člen povinnost platit členské příspěvky, nemá právo využívat společné produkty sdružení a rozhodovat v orgánech sdružení.

Žádáme naše členy, aby své poštovní zásilky řádně frankovali dle tarifů České pošty. Děkujeme.

Při psaní žádosti nezapomeň dodržet pravidla uvedená zde. Piš jasně, zřetelně a přesně formuluj svoji žádost.


Ukončení členství

O ukončení členství ve sdružení je nutné požádat VÝHRADNĚ A POUZE písemnou (tj. papírovou) formou, stejně jako bylo potřeba písemně podat přihlášku. Žádost o ukončení členství vlastnoručně podepiš a zašli na adresu sdružení, ale ne doporučeně:

PVfree.net, z. s.
Daliborka 3,
796 01 Prostějov

Tvoje žádost bude projednána na nejbližším jednání rady a o výsledku budeš vyrozuměn.

Písemná forma je vyžadována kvůli archivaci a doložitelnosti žádosti.

V případě ukončení členství je třeba dát do pořádku veškeré své závazky vůči sdružení, vyrovnat dluhy aj.

Pokud nárokuješ vrácení případného přeplatku členských příspěvků, připoj ke své žádosti též požadovaný způsob finančního vypořádání - bezhotovostní převod na účet a připoj číslo účtu; ve výjimečných případech lze platbu realizovat, po předchozí domluvě, osobně u pokladníka.

Osobní nástroje