URL

<small>Z PVwiki</small>

URL je zkratka anglického výrazu Uniform Resource Locator. Je to řetězec znaků s definovanou strukturou a slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na Internetu.

URL definuje doménovou adresu serveru, umístění zdroje na serveru a protokol, kterým je možné zdroj zpřístupnit.

Jednotlivá pole v URL:

protokol, doménové jméno, port, specifikace souboru, parametry

Některá pole jsou nepovinná – buď nemají význam, nebo se předpokládá předdefinovaná hodnota, závislá např. na protokolu (např. pro HTTP je implicitní port 80), nebo na aplikaci (pro webový prohlížeč HTTP).

Příklad pro www stránku:

http://cs.wikipedia.org:80/w/wiki.phtml?title=URL&action=edit
  • protokol: http
  • server: cs.wikipedia.org
  • port: 80 – jelikož pro http je port 80 implicitní, není ho třeba v tomto konkrétním případě uvádět
  • dokument: /w/wiki.phtml – je uveden včetně cesty (adresáře) v rámci serveru
  • parametry: první parametr se jménem „title“ a hodnotou „URL“, druhý se jménem „action“ a hodnotou „edit“
Osobní nástroje