UDP

<small>Z PVwiki</small>

UDP protokol (User Datagram Protocol) je tzv. nespolehlivý protokol ze sady protokolů internetu. UDP protokol přenáší datagramy mezi počítači v síti, ale narozdíl od TCP nezaručuje, zda přenášený paket neztratí, nezmění pořadí paketů, nebo zda některý paket nedoručí vícekrát. Díky tomu je UDP pro lehké a časově citlivé účely rychlejší a efektivnější. Jeho bezestavová povaha je taky užitečná pro servery, které zodpovídají malé dotazy pro mnoho klientů.

UDP se používá například pro DNS, streamovaná média, přenos hlasu nebo videa (VoIP) a online hry.

Technický přehled

UDP protokol je minimální protokol trasportní vrstvy, orientovaný na zprávy, a je zdokumentovaný v IETF RFC 768.

V sadě protokolů Internetu poskytuje UDP velmi jednoduché rozhraní mezi síťovou vrstvou pod a aplikační vrstvou nad. UDP neposkytuje žádné záruky dororuční a odesilatelova UDP vrstva si u jednou už odeslaných zpráv neudržuje žádný stav. UDP pouze přidává kontrolní součty a schopnost roztřiďovat UDP pakety mezi více aplikací běžících na stejném počítači.

+ bity 0 - 15 16 - 31
0 zdrojový port cílový port
32 délka kontrolní součet
64  
data
 

UDP hlavička se skládá jen ze 4 políček, z nichž 2 jsou volitelná. Políčka zdrojového a cílového portu jsou 16bitová a identifikují odesílající a přijímající proces. Protože UDP je bezestavový a odesilatel nemusí vyžadovat odpověď, zdrojový port je volitelný. Pokud se nepoužije, zdrojový port by měl být nastaven na nulu. Po číslech portů následuje povinná délka UDP paketu včetně dat, v bytech. Minimální hodnota je 8 bajtů. Zbývající políčko hlavičky je 16bitový kontrolní součet pokrývající hlavičku i data. Tento součet je také vynechatelný, ale v praxi se téměř vždy používá.

Kvůli chybějící spolehlivosti se UDP aplikace musí smířit s nějakými ztrátami, chybami nebo duplikacemi. Některé aplikace (jako třeba TFTP) mohou podle potřeby přidávat jednoduchý mechanismus spolehlivosti do aplikační vrstvy. Aplikace používající UDP naštěstí nejčastěji opravný mechanismus nepotřebují, a dokonce jím mohou být zdržovány. Pokud aplikace vyžaduje vysoký stupeň spolehlivosti, může se místo něj použít TCP nebo opravné kódy.

Protože UDP postrádá mechanizmus předcházení a ovládání přetížení sítě , proti možnému kolapsu neovládaným silným UDP provozem je potřeba mechanizmu v síti samotné. Jinými slovy: protože odesilatelé UDP nemohou detekovat ucpání sítě, je často jediným nástrojem pro zvládnutí přílišného UDP provozu zahazování paketů na routerech a jiných síťových prvcích. Jako částečné řešení tohoto problému se postupně navrhuje DCCP (Datagram Congestion Control Protocol).

Ačkoliv celkové množství UDP provozu na typické síti je jen v řádu několika procent, UDP používá řada klíčových služeb, včetně DNS, SNMP, DHCP a RIP.

Osobní nástroje