Textove editory

<small>Z PVwiki</small>

Textový editor je software, kterým je možné editovat prostý text. Na rozdíl od textových procesorů, se kterými se často pletou, postrádají schopnost měnit vzhled dokumentu. Nejsou totiž orientované na DTP, ani jako WYSIWYG editory pro WWW, ale například jako součásti vývojových prostředí programátorů. Rozdíl mezi textovým editorem a textovým procesorem je, že textový procesor (Microsoft Word a pod.) má většinou více možností, než textový editor.


Obsah

mcedit

vestavěný textový editor oblíbeného souborového manažeru Midnight Commander

$ mc

v panelovém zobrazení mc :

 • F3 pro náhled souboru
 • F4 pro editaci souboru

Přehled nejpoužívanějších klávesových zkratek v editačním módu Midnight Commanderu (F4):

MC musí být nainstalován ( v Debianu nebo Ubuntu příkazem: apt-get install mc )

 • Ctrl+N - založí nový soubor
 • F2 - uloží změny do souboru
 • Ctrl+F - uloží vybranou část textu do jiného souboru
 • F9 - aktivuje nábídkové menu
 • F10 či Esc - ukončení editačního módu MC - pokud byly provedeny změny následuje výzva zda uložit/neukládat/ignorovat

Přesun pozice kurzoru:

 • pomocí šipek pohyb znak po znaku/řadek po řádku,
 • pomocí kláves PageDown / PageUp pohyb po stránkách (resp. obrazovkách)
 • klávesa Home - přesun na začátek řádku
 • klávesa End - přesun na konec řádku

Práce s textem:

 • F3 - zvýrazní část textu před (resp. za pozicí kurzoru), poté přesuneme pozici kurzoru nahoru (resp. dolů) a opětovným stiskem klávesy F3 označíme výběr
 • F5 - kopíruje vybranou=označenou část textu (pomocí F3) za aktuální pozici kurzoru
 • F6 - přesune vybranou=označenou část textu (pomocí F3) za aktuální pozici kurzoru
 • F8 - smaže vybranou=označenou část textu

Find & Replace:

 • F7 - hledat
 • F4 - najít a nahradit

Samotný editor lze spustit odděleně, nezávisle na běhu mc příkazem

$ mcedit

Editor vi

vyspělý textový editor, ve kterém můžete s textem provádět "doslova" psí kusy, má své vlastní intuitivní ovládání, na které si však velmi rychle zvyknete

$ vi

Příklad editace textu s následným uložením textu v kódování utf-8 a korektním ukončením editoru

$ vi soubor.txt
 [ESC]
:let &termencoding = &encoding
 [ENTER]
:set encoding=utf-8
 [ENTER]
 [ESC]
 [STISK KLAVESY i]
vlastní editace textu
 [ESC]
:wq
 [ENTER]
$

Pro rychlé ukončení editoru vi bez uložení provedených změn:

 [ESC]
:q!
 [ENTER]

Externí odkazy:

GNU Emacs

GNU Emacs je velice komplexní a sofistikovaný textový editor se zabudovaným interpretrem jazyka Emacs Lisp (jeden z dialektů jazyka LISP) pomocí něhož je snadno rozšiřitelný.

Obsahuje také vývojové prostředí mnoha programovacích jazyků, poštovní klient, webový prohlížeč, kalendář, diář, několik her, psychiatra a mnoho dalšího.

morpheus: emacs jsem neměl nikdy potřebu používat, když máme k dispozici editor vi, nicméně znám řadu uživatelů, kteří se v něm dokáží "vyřádit" a nedají na něj dopustit

Může se hodit

Při práci s textovými soubory v prostředí shellu můžete vyzkoušet příkazy

cat, more, grep, head, tail

a jejich vzajemnou kombinaci. Pokud by vám snad jejich možnosti nestačily, tak se můžete naučit

sed, awk, perl
Osobní nástroje