Telnet

<small>Z PVwiki</small>

Protokol a příkaz pro vzdálené terminálové přihlášení k serveru v sítích TCP/IP a internet.

Šifrovanou obdobou protokolu telnet je SSH.

Osobní nástroje