Smart

<small>Z PVwiki</small>

Self Monitoring Analysis and Reporting Technology

Slouží ke sledování a chránění uživatelských dat při kritických situacích. Pomocí důkladného algoritmu dokáže předvídat chyby nebo poruchové stavy.

Osobní nástroje