SitovaniIPadres

<small>Z PVwiki</small>

Pokud se mají dva počítače vidět na síti, je třeba, aby byly budto v jedné síti a nebo aby jejich sítě byly vzájemně propojeny směrovači. Router neboli směrovač je síťové zařízení, které procesem zvaným routování přeposílá datagramy směrem k jejich cíli. Routování probíhá na třetí (síťové) vrstvě sedmivrstvého modelu ISO/OSI.

Netechnicky řečeno, router spojuje dvě sítě a přenáší mezi nimi data. Router se podstatně liší od switche, který spojuje počítače v místní síti. Rozdílné funkce routerů a switchů si lze představit jako switche coby silnice spojující všechna města ve státě a routery coby hraniční přechody spojující různé země.

Routování je většinou spojováno s protokolem IP, ačkoliv se stále používají i jiné, méně populární protokoly.

Mějme dve velké sítě s 256 IP adresami 192.168.1.1-255 a 192.168.100.1-255 a tyto sítě jsou zapojeny do dvou různých switchů . Pokud uvnitř sítí leží dva počítače 192.168.1.10 a 192.168.100.10, pak i při fyzickém propojení počítačů na sebe neuvidí. Museli bychom upravit adresu jednoho z nich, aby spadala do sítě druhé. Jinou cestou je vřazení routeru mezi tyto switche. Router bude mít svoje dvě rozhraní nastavena na adresu 192.168.1.254 a 192.168.100.254 a tato rozhraní budou propojena do switchů jednotlivých sítí. Router pak bude ve svých směrovacích tabulkách říkat:

-pokud kdokoliv ze sítě 192.168.1.x chce jít do sítě 192.168.100.x , musí projít bránou 192.168.1.254

-pokud kdokoliv ze sítě 192.168.100.x chce jít do sítě 192.168.1.x , musí projít bránou 192.168.100.254

Analogie s hranicemi: hraniční přechod Břeclav-Reinthall ... Rakušáci do Česka musí přechodem Reinthall, Češi do Rakouska jedou přes Břeclav. Hraniční přechod je jeden barák, ale z každé strany má jiný nápis.

zde bude obrázek1

pokračování příště...........

Osobní nástroje