SMTP

<small>Z PVwiki</small>

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) je určen pro přenos zpráv elektronické pošty (e-mail) mezi stanicemi. Je to jedna z nejstarších aplikací, používá port TCP/25. Platná norma RFC 821 je z roku 1982. Protokol zajišťuje doručení pošty pomocí přímého spojení mezi odesílatelem a adresátem. Zpráva je doručena do tzv. poštovní schránky adresáta, ke které potom může uživatel kdykoli (off-line) přistupovat (vybírat zprávy) pomocí protokolů POP nebo IMAP.

Obsah

Architektura pošty

  • MUA - Mail User Agent, poštovní klient, který zpracovává zprávy u uživatele
  • MTA - Mail Transport Agent, server, který se stará o doručování zprávy na cílový systém adresáta
  • MDA - Mail Delivery Agent, program pro lokální doručování, který umísťuje zprávy do uživatelských schránek

Poštovní klient

Poštovní klient je program, který zajišťuje odesílání zpráv a vybírání schránek. Příkladem je např. MS Outlook, Mozilla, Mutt, Pine a další. Je to v podstatě specializovaný editor, který umí kromě vytvoření zprávy také manipulovat se schránkami, odeslat zprávu nejbližšímu MTA a převzít zprávu ze serveru POP nebo IMAP. Vlastním doručováním zprávy po síti až k adresátovi se klient nezabývá.

Součástí klienta bývá také více či méně složitý adresář, který pomáhá uživateli udržet přehled o adresách.

Poštovní server

Poštovní server (MTA) běží obvykle jako daemon a naslouchá na portu TCP/25. K tomuto portu se může připojit (navázat TCP spojení) buď poštovní klient, nebo jiný server, který předá zprávu k doručení. MTA zkontroluje, zda je zpráva určena pro systém, na kterém běží. Pokud ano, předá ji programu MDA (lokální doručení). Pokud je zpráva určena jinému počítači, naváže spojení s příslušným serverem a zprávu mu předá.

Při vyhledávání vzdáleného serveru, kterému má předat zprávu, musí MTA spolupracovat se systémem DNS. Od serveru DNS si vyžádá tzv. MX záznam pro cílovou doménu, který obsahuje IP adresu počítače, který se stará o doručení pošty v této doméně.

Poštovní server obsahuje v konfiguraci řadu parametrů, pomocí kterých můžeme mimo jiné nastavit, pro které domény MTA přijímá zprávy. Stejně tak je možné určit, od koho bude nebo nebude zprávy přijímat, což je velmi důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany proti spamu.

Nejčastějšími programy v roli MTA jsou sendmail, postfix, qmail nebo MS Exchange.

Program pro lokální doručování

Server by mohl zprávy do uživatelských schránek ukládat přímo, ale výhodnější je k tomu použít specializovaný program. To umožňuje při doručování ještě dále zprávy zpracovávat nebo filtrovat. Příkladem může být třídění zpráv do různých schránek uživatele podle obsahu (odesilatele, subjektu a pod.), nebo odstraňování nežádoucích zpráv (viry, spam). Tyto volby si může každý uživatel nastavit samostatně nezávisle na ostatních.

Typickými představiteli MDA jsou procmail a maildrop.

Osobní nástroje