Síťové tunelování

<small>Z PVwiki</small>

Termín tunelování se v oblasti počítačových sítí používá pro zapouzdření jednoho nebo více síťových spojení do jiného síťového spojení (tzv. tunelu).

Tunelování se často využívá např. v případě, že z nějaké sítě je povoleno do internetu spojení pouze určitým protokolem (např. HTTP) - pokud máte kontrolu i nad jiným počítačem na internetu (ten bude váš tunelovací server), můžete se na něj přes HTTP připojit a toto spojení pak využívat jako tunel pro další spojení libovolným protokolem kamkoliv do internetu (z hlediska zbytku světa to pak bude vypadat, že spojení vytváří váš tunelovací server). Tunelovat lze více či méně elegantně přes mnoho protokolů, známá je např. metoda tunelování IP protokolu přes DNS [1].

Jiným běžným využitím je tunelování přes SSH spojení - pokud jím protunelujete jiné síťové spojení, zaručíte, že internetem budou data procházet zašifrovaně, i když protokol tunelovaného spojení šifrování nepodporuje.

Prostřednictvím propojení síťovými tunely lze vytvořit celou virtuální počítačovou síť. Ta se pak odborně nazývá virtuální privátní síť.

Tento článek je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej rozšíříte.

Osobní nástroje