Rychlost pripojeni

<small>Z PVwiki</small>

Rychlost připojení

Rychlosti připojení k síti PVfree.net, o. s. řídí QoS (Quality of Service).

Rada sdružení může rozhodnout o navýšení rychlosti připojení konkrétního člena sdružení. Obvykle za aktivní činnost a práci pro sdružení, navýšení rychlosti vybraným subjektům - neziskové organizace, školy aj.

Bezdrátové připojení v pásmu 2,4 GHz / 5 GHz

  • strop rychlosti internetu u člena připojeného prostřednictvím bezdrátových pojítek v pásmu 2.4GHz a 5Ghz je aktuálně nastavena na 8 Mbit/s (symetricky)

Připojení na optice

  • strop rychlosti internetu u člena připojeného prostřednictvím optických vláken je aktuálně nastaven na 25 Mbit/s (symetricky)
  • v době kdy není síť vytížena (typicky v nočních hodinách) jsou na optice nastaveny tzv. happy hours :)

Co omezuje rychlost spojení v pásmu 2.4 a 5 GHz

Pokud máte pocit, že je vaše připojení pomalé, vždy se dá něco dělat.

Pokud vyvinete vlastní aktivitu a zapojíte se do chodu sdružení, určitě dokážete podmínky zlepšit.

Pro LAN o 5 nebo více členech je možná bezplatná zápůjčka klientského 5GHz zařízení, vybudování vyhrazeného spoje na náklady sdružení aj.

Většina faktorů, které limitují rychlost připojení vychází z principů WiFi a sdílení pásma. Připomeňte si, že účastníci, kteří používají stejný vysílací kanál sdílejí jeho přenosovou kapacitu.

Rychlost připojení závisí na mnoha okolnostech:

  • kvalitě a nasměrování antény, kvalitě a délce (útlumu) kabeláže
  • vaší vzdálenosti od AP, místních podmínkách (např. vzniklá překážka ve výhledu na přístupový bod)
  • vysílání na okolních frekvencích (kanálech)

Dále pak, na páteřní trase, se podepisují tyto faktory:

  • způsob připojení AP (technologie páteřní sítě)
  • vysílání na okolních frekvencích (kanálech)
  • počet "skoků" od Vašeho AP k internetové bráně sdružení (přípojce do internetu)
  • aktivita uživatelů, kteří používají stejnou "trasu" na páteřní síti

Sdružení nenese odpovědnost za Vaši anténu a kabel k ní - jestliže se vychýlí a nebude mířit na AP, do ozařovače antény zateče voda, zoxidují konektory aj. zhorší se Vám kvalita připojení velmi citelně.

Z těchto důvodů nelze garantovat ani minimální rychlost. Lze pouze statisticky odhadnout rychlost "obvyklou", na základě nějakého průměrného chování uživatelů sítě jako celku. Závěrem lze bez pardonu říci, že slova o "garanci" rychlosti na nevyhrazeném spoji, jak je mají v oblibě mnozí ISP, jsou vlastně podvod - v tomto způsobu distribuce nic garantovat ani nelze, maximálně tak se ohánět nějakými statistikami.

Související odkazy

Osobní nástroje