Router Asus a externi USB disk

<small>Z PVwiki</small>

Administrace routeru přes www rozhraní přináší jen zlomek toho co nám ve skutečnosti router Asus může nabídnout. Omezené a do značné míry i svazující jsou možnosti nastavení práce s externím diskem připojeným přes vestavěné USB rozhraní.


FTP Server

Níže uvedený postup se snaží přiblížit nastavení vestavěného FTP serveru stupid-ftpd. Tento postup byl s úspěchem aplikován na routeru Asus WL-500g Deluxe s Custom Oleg Firmware verze 1.9.2.7-7e. Na USB disku byl vytvořen jediný oddíl naformátovaný souborovým systémem EXT3. USB disk byl připojen do spodnějšího z USB slotů.

Obsah či umístění zmiňovaných souborů, stejně jako obsáhlost aplikací v operačním systému routeru Asus se může v jednotlivých verzích firmware lišit (a také liší, například olegův firmware 1.7.5.9-5 používá pro skripty adresář /usr/local/init ). Níže uvedený postup proto berte do jisté míry s rezervou, pouze jako inspiraci a postup či skripty si případně uzpůsobte dle vlastních potřeb. Předpokladem je uživatelská znalost operačního systému GNU/Linux a základních operací v textovém editoru vi.


Pokud nevíte co děláte tak to nedělejte ;-)


Přihlaste se do administrace routeru Asus přes webové rozhraní a deaktivujte zde FTP server

USB Application -> FTP Server -> Enable FTP Server? ... vybrat No

poté klikněte na tlačítko Finish, poté Save & Restart, zařízení se restartuje


Spustťe konzoli a pripojte se pomocí telnetu k vašemu routeru

(v operačních systémech rodiny Windows použijte cmd, command, putty aj.)

telnet IP_ADRESA_ZARIZENI

zadejte přihlašovací jméno a heslo


Vytvořte adresář /usr/local/etc

mkdir /usr/local/etc

Zkopírujte či přesuňte konfigurační soubory

/tmp/stupid-ftpd.conf  .....  malou nápovědu k nastavení stupid-ftpd.conf můžete najít zde
/tmp/stupid-ftpd.mtd  ......  text zobrazujici se uzivateli pri prihlaseni na ftp server
/tmp/stupid-ftpd.bye  ......  text zobrazujici se pri odhlasovani z ftp serveru
/tmp/stupid-ftpd.log

do vytvořeného adresáře /usr/local/etc

cp /tmp/stupid-ftpd.* /usr/local/etc/

Pokud se soubory v daném umístění /tmp/stupid-ftpd.* nenacházejí, vytvořte nové vlastní soubory odpovídajích názvů v umítění /usr/local/etc


V dalším kroku modifikujte soubory /usr/local/etc/stupid-ftpd.* dle vlastních požadavků


  • Příklad souboru stupid-ftpd.conf
mode=daemon
serverroot=/tmp/harddisk
changeroottype=real
motd=/usr/local/etc/stupid-ftpd.mtd
byemsg=/usr/local/etc/stupid-ftpd.bye
banmsg=You have no permission
log=/usr/local/etc/stupid-ftpd.log
port=21
maxusers=6
login-timeout=120
timeout=240
user=anonymous * /ftp/public 3 DM
user=ftp * /ftp/public 3 DM
user=upload heslo /ftp/upload 2 U
user=jablko heslo /private/jablko 2 A
user=hruska heslo /ftp 2 DM
user=root heslo / 1 A

Cesty k vybraným konfiguračním souborům, stejně jako adresářová struktura by měly odpovídat skutečnému umístěni souborů/adresářů. Na externím disku dle potřeby vytvořte uživatelům pomocí příkazu mkdir "jejich" adresáře. Význam a další volby nastavení souboru stupid-ftpd.conf je možno nalézt zde.

  • Příklad souboru stupid-ftpd.mtd
Vitej na FTP serveru!
  • Příklad souboru stupid-ftpd.bye
Dekujeme za navstevu.


Poznámka:

Změny provedené v adresáři /tmp mají omezenou trvanlivost, po restartu zařízení zde vytvořené soubory či jakékoliv změny nenávratně zmizí (např. vypnutí/zapnutí routeru při výpadku el. energie).


Vytvořte adresář /usr/local/sbin a v něm soubor s názvem post-mount

mkdir /usr/local/sbin
vi /usr/local/sbin/post-mount

který bude obsahovat následující řádky

#!/bin/sh
mkdir /tmp/harddisk
mount /dev/discs/disc0/part1 /tmp/harddisk/
echo 'USB disk pripojen' >> /tmp/syslog.log
killall stupid-ftpd
/usr/sbin/stupid-ftpd -f /usr/local/etc/stupid-ftpd.conf
echo 'FTP server spusten' >> /tmp/syslog.log
echo 'Veskere Post-Mount prikazy uspesne provedeny' >> /tmp/syslog.log

přidejte souboru post-mount práva ke spuštění

chmod +x /usr/local/sbin/post-mount


Poznámka:

Pokud není před pravidlem, které provede spuštění FTP serveru řádek obsahující 'killall stupid-ftpd' mohou v některých připadech nastat problémy s firewallem/routováním. Do souboru /usr/local/sbin/post-boot nebo obecně do adresáře /usr/local/sbin lze přidat další vlastní pravidla dle požadavků uživatele ... pre-boot ... post-boot ... pro vlastní pravidla firewallu lze vytvořit a zeditovat soubor /usr/local/sbin/post-firewall Podrobněji http://wl500g.info. Veškeré změny je však poté třeba zapsat do flash paměti (flashfs save && flashfs commit && flashfs enable).


Zapište provedené změny do FLASH paměti routeru, router restartujte

flashfs save
flashfs commit
flashfs enable
reboot

Samba server

Použité verze samby v originálním firmware Asus i v custom firmware od Olega jsou "ořezané" prehistorické verze a z bezpečnostních důvodů je doporučeno vestavěnou sambu nepoužívat. V novějších firmware je již ve výchozím nastavení automaticky vypnutá.

NFS server

Nastavení exportů NFS se v ničem neliší od struktury souboru /etc/exports v linuxových distribucích

jednoduchý příklad, exportem

/tmp/harddisk/nfs_pub *(no_all_squash,sync,secure,ro)

nabízíme "štědře" adresář nfs_pub na našem externím disku všem uživatelům, bez mapování uživatelských UID, synchronním přístupem, zabezpečeným připojením, adresář sdílíme pouze pro čtení

Osobní nástroje