Root/.ssh/authorized keys

<small>Z PVwiki</small>

Soubor /root/.ssh/authorized_keys nebo /home/username/.ssh/authorized_keys obsahuje seznam a obsah klíčů pro automatizovanou autorizaci uživatele, který se připojuje pomocí SSH k vzdálenému stroji.

Jak takový klíč vytvořit a používat je popsáno zde http://wiki.pvfree.net/index.php/Vzdaleny_pristup-Putty .

klíče jsou postupně seřazeny na řádcích pod sebou, např. takto:

(každý klíč musí být na samostatném řádku)

AAAAB3MAAACBAIDA5qTWjFv6hFyrq3XLqE3pz0tElgsrtQ0bcFlPikX4ghr+SEy4FSR== Theodor
AAAApz0tElgsrtQ0bcFlPikX4ghr+SEy4FSRB3MAAACBAIDA5qTWjFv6hFyrq3XLqE3== Bohous
AAAAB3qE3pz0tElgsrtQ0bcFlMAAACBAIDA5qTWjFv6hFyrq3XLPikX4ghr+SEy4FSR== Filomena
AAAAB3MAFlPikX4ghr+SEAACBAIDA5qTWjFv6hFyrq3XLqE3pz0tElgsrtQ0bcy4FSR== Stoupa

Pokud chce root takový klíč přidat do existujícího souboru, učiní např. takto (přihlášen na cílovém stroji):

scp ip_user_machine@/root/.ssh/id_rsa.pub /root/.ssh/user_rsa.pub
cat /root/.ssh/user_rsa.pub >> /root/.ssh/authorized_keys

První příkaz zkopíroval z uživatelova stroje ip_user_machine soubor s klíčem id_rsa.pub na cílový stroj ( kde je administrátor přihlášen ) do adresáře /root/.ssh/ pod jménem user_rsa.pub .

Druhý příkaz obsah tohoto souboru zkopíruje (přilepí) na konec původního souboru authorized_keys .

Osobní nástroje