Root/.bash.rc

<small>Z PVwiki</small>

Soubor /root/.bashrc obsahuje zkratky, které může uživatel použít při práci v systému. Využití to má zejména při rutinních činnostech, kdy se často opakují stejné příkazy.

Příklad1:

alias NU='/etc/init.d/dhcp3-server restart ; /etc/init.d/rrdgraph restart ; wifimon -col -once -pkts ; ps -A | grep dhcp'

nám dá tento výsledek - restartuje DHCP server, restartuuje rrdgraph, vypíše seznam připojených klientů a zkontroluje, zda běží DHCP server. Jednotlivé příkazy, které bychom jinak psali na jednotlivé řádky, se oddělují na jednom řádku středníkem .

Příklad2:

alias RW='mount / -o remount,rw'
alias RO='mount / -o remount,ro'

nám v prvním řádku povolí zápis na disk = filesystém je ve stavu RW a v druhém řádku změní filesystém na ReadOnly - nedovolí zápis.

Osobní nástroje