Ronjametr

<small>Z PVwiki</small>

Obsah


Ronjametr

Zarizeni zvané ronjametr má 4 napěťové vstupy (0 - 5V), dále má 4 vstupy na teplotní čidlo a umí ovládat 4 relé. S počítačem komunikuje přes RS232 (seriový port) textovým snadno pochopitelným protokolem.

S tímto zařízením je možno tedy měřit sílu signálu na 4 ronjích, meřit teplotu na 4 místech a ovládat 4 zařízení. Je implementována i funkce resetátoru, takze zarízení může dohlížet na beh nadřazeného PC.

Popis

schéma
Zvětšit
schéma

Jádrem zařízení je jednočipový mikropočítač PIC16F873 (A), který obsahuje 5 portový AD převodník, USART obvod (seriový port), a spoustu dalších periférií, které více či méně využívám. Jak je ze schématu vidět, vše důležité se odehrává v programu, v elektrickém zapojení není nic světoborného.

Funkce

Výpis helpu zařízení:

help
X-zastupuje cislo v rozmezi 0-3(vstup,rele)
h----help
r----sw reset
m----seznam pripojenych teplotnich cidel
a----analogove vstupy
 nX-napeti cidla X
 rX-napeti cidla X opakovane q-konec
 tX-teplota cidla X
 cX-teplota cidla X opakovane q-konec
d----ovladani rele
 oX-zapne releX
 fX-vypne releX
 rX-vypne a zapne rele X, 1minuta
 s--vypise stav vsech rele
s--ovladani resetatoru
 soNNNX NNN 002-255 *3.3s
 sf-vypnuti resetatoru
 st-stav resetatoru

Jak je z helpu vidět s ronjametrem komunikujeme textově a on nám hodnoty vrací taky v lidsky čitelné podobě. Za příkazem není nutno zadávat ENTER, ronjametr provede příkaz okamžitě po jeho kompletním obdržení.

Příkazy

h - vypíše tento help
r - resetne ronjametr
m - vypíše seznam připojených teplotních čidel.  Ronjametr si po resetu provede detekci připojených teplotních čidel,
za jistých okolností se může stát, že je nadetekuje špatně, zde je to vidět s čím vlastně pracuje.
a - prefix příkazu pro manipulaci s analogovými vstupy (teplota, napeti)
 anX - Vypíše aktualní napětí na vstupu X (X je 0 - 3)
 arX - vypisuje pořád dokola napětí na napětovém vstupu X
 atX - vypíše aktuální teplotu čidla X (opět X je od 0 -3)
 acX - vypisuje teplotu čidla X pořád dokola
d - ovládání digitálních výstupů (relé)
 oX - zapne relé X (X je opět od 0 -3)
 fX - vypne relé X
 rX - provede reset relé, tj pokud je relé zapnuto (stav 1), pak ho na minutu vypne a po te automaticky zase zapne
 s - vypíše stav všech relé
s - ovládání funkce resetátoru
 soNNNX zapne funkci resetátoru na relé X (0 - 3), kde NNN je interval krát 3,3vteřiny. 
Pokud nepřijde žádná komunikace v intervalu NNN*3,3s, ronjametr preklopi zvolené relé na 10 vteřin a vrátího do původní polohy. 
NNN je celé číslo od 002 do 255. Je nutné číslo zadat i s nevýznamnými nulami.
sf - vypne resetátor
st - vypíše nastavení resetátoru

Resetátor je po resetu Ronjametru vypnut, taktéž po každém provedeném resetu se vypíná, aby dal PC čas na boot.

Přílohy

Kompletní výrobní dokumentace ronjametru
Kompletní výrobní dokumentace ronjametru - stará verze
Návrhy desek plošných spojů pro Eagle

Chyby a nedodělky

  1. Spoje kolem relé nejsou routovány tak, aby se dalo bezpečně a podle normy spínat AC 230V

Odkazy


Článek o použití senzoru SMT160-30 s MCU PIC

Osobní nástroje