Resetator-LAN

<small>Z PVwiki</small>

Při potřebe resetovat zařízení na hůře přístupném místě stojíme před problémem galvanického oddělení kabelu, který by vlivem indukování napětí na kabel mohl zařízení poškodit. Proto resetovací obvod oddělíme relém. To je napájeno ze zdroje PC, ovládací pár drátů je sveden dolů na přístupné místo.

V případě, že je v cestě další switch, musíme zajistit, aby datové páry zelená a oranžová byly zapojeny do switche a modrý a hnědý pár se propojí na vstupu a výstupu switche.

Soubor:Reset_kabel.png

Osobní nástroje