RTFM

<small>Z PVwiki</small>

RTFM je akronym pro „Read The Fucking Manual“ („přečti si ten zasraný manuál“). Tak se odpovídá na dotazy, které mohou být snadno vyřešeny prostudováním příslušné dokumentace a které zbytečně připravují odpovídající o jejich čas.

V technické podpoře se to rovněž používá ve významu „Reboot The Fucking Machine“ („restartuj ten zasraný stroj“) (což často bývá účinná metoda řešení širokého spektra problémů, zvláště na platformě MS Windows)

Některým lidem připadá slovo fucking ve výrazu neslušné, proto za F dosazují slova, jako Foolish (hloupý), Friendly (přátelský), Fantastic (fantastický), Fine (skvělý, fajn). Další metodou je F úplně vynechat a akronym se pak zkrátí na „RTM“ (Read the Manual).

Jiná, přesnější a slušnější, varianta: Read The FAQ & Manual

Příbuzné termíny

Existují i varianty, jako RTFS – „Read the Fucking Sourcecode“ (přečti si ten zasraný zdrojový kód), RTDM – „Read the Damn Manual“ (přečti si ten zatracený manuál) a RTFML – „Read the Fucking Machine Language“ (přečti si ten zasraný strojový kód). Další varianty jsou inspirovány Hvězdnými válkami: UTSL – „Use the Source, Luke“ (Použij zdroj, Luku) – což je na motivy hlášky „Use the Force, Luke“ (Použij Sílu, Luku). Tato verze je méně hanlivá než RTFM.

Další varianta z Usenetu z roku 1996 je STFW – „Search the Fucking Web“ (Prohledej ten zasraný web), s konkrétnější variantou UTFG – „Use the Fucking Google“ (Použij zasraný Google)

Externí odkazy

Osobní nástroje