QoS

<small>Z PVwiki</small>

Quality of Service: většinou se tímto míní pravděpodobnost průchodu paketu mezi dvěma body sítě. Prakticky se používá pro upřednostňování packetů určité služby před jinou službou. Hierarchie od nejvyšší po nejnižší prioritu může být např: řídící packety sítě>http>ssh>pop3>smtp>ftp>telnet>ostatní.


Tento článek je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej rozšíříte.

Osobní nástroje