Provozni rad 2007

<small>Z PVwiki</small>

POZOR, níže uvedený text již pozbyl své platnosti!

Aktuálně platné znění Provozního řádu PVfree.net, o. s. naleznete zde.


PVfree.net občanské sdružení

Provozní řád počítačové sítě

sídlo sdružení Šárka 24, 796 01 Prostějov

Prostějov 2006


Obsah

Obsah

1. Obsah

2. Co je a co není PVfree.net

3. Pravidla slušného chování

4. Využívání zdrojů

5. Bezpečnost

6. Dodržování práv

7. Komunikace

8. Podmínky připojení


Co je a co není PVfree.net


"PVfree.net" NENÍ INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP neboli komerční poskytovatel Internetu). Hlavní předmět zájmu je zajištění fungování lokální počítačové sítě založené na technologiích IEEE 802.11b, 802.3, 802.3u a obdobných a zajištění podmínek pro umožnění připojení této sítě (a jejích uživatelů) k libovolným ISP.


V souvislosti s připojením k internetu PVfree.net neposkytuje žádné záruky.


PVfree.net nenabízí žádný full service, 24 hodin / 7 dní v týdnu hotline. Není to firma. Na síti se však setkáš s odborníky, kteří ti mohou pomoci jako kamarádi (zdarma) nebo jako profesionálové (za peníze).


Musíš se starat sám a víc se ptát, s čím můžeš pomoci, než očekávat, co dostaneš.


Pokud jsi připojen k LAN, kterou vlastní a provozuje PVfree.net, síť pro tebe končí u zásuvky ve tvém pokoji. Patch kabel od zásuvky k počítači je již tvůj soukromý majetek.


Pokud jsi připojen jako samostatný koncový bod prostřednictvím Wifi technologie, veškeré zařízení, které je fyzicky připojeno ke tvému počítači je tvým soukromým majetkem.


Všechna zařízení, která jsou instalována na "neutrální půdě" popřípadě na území některého člena sdružení a používá jej více než jeden člen sdružení, je společným majetkem celého PVfree.net.


Pravidla slušného chování


Nepoužívám počítač k tomu, abych škodil ostatním lidem.


Nebráním ostatním lidem v jejich práci na počítači a na síti.


Nesnažím se o přístup k cizím souborům a datům v jakékoliv podobě.


Nesnažím se pomocí počítače krást.


Nešířím fámy a pomluvy pomocí počítače a sítě.


Nepoužívám ani nekopíruji programy, ke kterým nevlastním platnou licenci.


Nepoužívám prostředky na cizím počítači bez svolení majitele.


Za obsah a "kondici" svého počítače si ručím sám.


Dodržuji platné zákony ČR.


Respektuji vnitřní předpisy a doporučení orgánů sdružení.


Využívání zdrojů


Buď připojen jen nezbytně nutnou dobu; uvědom si, že ostatním uživatelům sítě (zbytečně) ubíráš část přenosového pásma.


Nestahuj velké soubory v době maximálního vytížení, tj. mezi 16 až 22 hodinou, stejně tak se pokus v této době zamezit stahování velkých souborů z tvého počítače. (pozn. - platí pro vnitřní síť i internet )


Snaž se využívat místní (nebo alespoň blízké) kopie např. webovských stránek (angl. tzv. "mirrors", "zrcadla") a preferuj vnitřní zdroje dat před těmi ve vnějším internetu.


Poštu kontroluj pravidelně a co nejčastěji; udržuj v přihrádce (angl. "mailbox") minimum zpráv.


Svůj počítač kontroluj na přítomnost virů; příchozí soubory z mailu také zkontroluj.


Svůj počítač zabezpeč nezbytně nutnou mírou pomocí osobního firewallu.


Pokud máš problém a žádáš o pomoc, poskytni tolik informací, kolik je potřeba, aby se dal problém odhalit; nejprve 2x zkontroluj, zda chybu nemůžeš odstranit sám.


Pokud rozjedeš vlastní informační službu, jako třeba domovskou stránku, ověř si u místního systémového administrátora, jaká pravidla se Tě týkají.


Pokud sdílíš přenosové pásmo s několika dalšími lidmi, sleduj průběžně míru a způsob využití přenosového pásma Tvými společníky prostřednictvím veřejných webových statistik svého síťového směrovače (routeru).


Pokud sdílíš přenosové pásmo s několika dalšími lidmi, respektuj jejich případné požadavky a uvolni kapacitu, kterou obsazuješ v jejich prospěch. V případě nevyváženého rozložení si vyžádej vlastní přenosové pásmo, které bude vyhrazeno pouze Tobě.


Bezpečnost


Nezůstávej přihlášený, pokud od počítače odcházíš; po dobu krátké nepřítomnosti jej lze zamknout (angl. "lock").


Měň pravidelně a často hesla; hesla by neměla být jednoduchá, tedy ne pár písmen a ne Tvé jméno; nejlepší je náhodná, dostatečně dlouhá kombinace čísel a malých a velkých písmen.


Heslo NIKDY nikomu neprozrazuj, dokonce ani administrátorům - ti by jej neměli potřebovat.


Pamatuj, že pokud vědomě nepoužíváš šifrovací, bezpečnostní a autentizační technologie, jakákoliv informace, kterou systému odešleš, bude přenášena Internetem úplně "nahá", bez jakékoliv ochrany proti odposlechnutí či zfalšování.


Protože Internet pokrývá zeměkouli, pamatuj, že informační služby mohou odrážet kulturu a životní styl odlišný od Tvého; materiály, které Tě pobuřují mohou být v zemi původu přijatelné - měj srdce otevřené.


Dodržuj "Netiketu". Nepoužívej cizí datová úložiště pro uložení Tvých materiálů proto, aby si jej tam někdo jiný mohl stáhnout (tomu se říká angl. "dumping"). Neposílej ani řetězové e-maily. Obecně se takové jednání považuje za nepřijatelné.


Dodržování práv


Snaž se udržet si respekt k ostatním. K tomu nepotřebuješ vykání. Jednej a komunikuj s ostatními v rámci etiky tak, jak chceš, aby ostatní komunikovali s tebou.


Před použitím nějakého díla se seznam s autorskými právy k němu příslušnými; většinou nelze bez svolení veřejně publikovat cizí článek, obrázek, videozáznam nebo kopírovat komerční programy.


Komunikace


Předpokládej, že e-mail není bez šifrování bezpečný; tedy to, co bys nenapsal na papírovou pohlednici, nepiš ani do nešifrovaného e-mailu; na druhou stranu: u přišlého mailu se přesvědč, zda skutečně pochází od toho, od koho si myslíš, že má být.


Poraď se s odborníkem o možnostech, jak své e-maily zabezpečit šifrováním a elektronickým podpisem.


Respektuj autorská práva materiálů, které reprodukuješ.


Pokud přeposíláš e-mail, nech jej v původním znění; pokud jde o osobní dopis a posíláš jej do skupiny, vyžádej si nejprve svolení autora; můžeš samozřejmě původní mail zkrátit či odpovídající místa označit, ale tak aby význam zůstal nezměněn.


V diskusi neužívej vulgárních výrazů.


Nikdy neposílej ani nepřeposílej řetězové dopisy; tato činnost je nepřijatelná a je obecně velmi tvrdě postihována.


Nikdy také neposílej tzv. "spam"!; jde o zasílání nevyžádaných (většinou komerčních) mailů na více adres najednou; toto je ještě přísněji trestáno než řetězové maily a navíc jsi pak přidán na černé listiny antispamových organizací, takže Tvé maily budou odmítány.


Zlaté pravidlo zní: buď konzervativní v tom, co posíláš a buď liberální v tom, co přijmeš; nenech se vyprovokovat k horkokrevným debatám (tzv. "flame-wars").


Vždy měj na paměti, komu píšeš; někdy adresa směřuje na jednotlivce, někdy na skupinu.


Buď stručný; když odpovídáš na mail, zahrň dost z předchozích mailů, aby bylo jasné, o co jde; není dobré nechávat tam všechny předchozí maily, zbytečnosti vyhoď.


Do Subjectu (předmětu zprávy) dej text, který odráží, o co v mailu jde.


Pozor na dlouhé e-maily; měj na paměti, že někteří uživatelé platí připojení od minuty; tedy, čím delší a objemnější tvůj e-mail bude, tím to pro ně bude dražší; je dobré neposílat maily větší než 50 kB, zvláště pak ne cizím lidem.


Podmínky připojení


Uživatel sítě se připojuje pomocí vhodné technologie: tam kde je to možné, pomocí LAN, tam kde to možné není pomocí bezdrátové technologie.


Pro bezdrátové připojení je povinen použít odpovídající zařízení – směrovou, vysoce ziskovou anténu a zařízení s regulací výstupního výkonu.


Samostatné wifi zařízení nebude povoleno v případě, že v domě již nějaké existuje. Výjimku může povolit rada.V Prostějově dne 25.2.2006

Rada sdružení “PVfree.net”

Osobní nástroje