Privatni IP adresy

<small>Z PVwiki</small>

t.j. IP adresy pro použití v privátních sítích přímo nepřipojených k Internetu

V doporučení RFC (#1597) je řečeno, které IP adresy se mají používat v sítích přímo nepřipojených k Internetu. Pro toto použití jsou určeny tři bloky IP adres. Tyto privátní adresy nenajdete nikde v internetu jako veřejné adresy. Internetové routery je sice dokážou směrovat, ale správně nastavený veřejný router takovou adresu pošle do /dev/null (linuxáři vědí, že jde o černou díru, windowsáci si pod tím pojmem představí prostě koš ). Jako nesmysl ani nejsou použity ve veřejných DNS záznamech.

Internet Assigned Numbers Authority (IANA) reservovalo pro toto použití tyto adresy :

10.0.0.0 10.255.255.255 síť typu A (24bit blok)
172.16.0.0 172.31.255.255 16 spojitých sítí typu B
192.168.0.0 192.168.255.255 255 adres typu C


Pokud se toto doporučení nedodrží, obvykle vše funguje normálně až do okamžiku, kdy se např. prostřednictvím SOCKS, PROXY nebo třeba i SMTP či POP3 snaží uživatel spojit na server se stejnou adresou jako je použita v této síti. Vysílané pakety pak místo do Internetu "běhají" uvnitř privátní sítě...

Mezi " privátní" adresy by se daly počítat i adresy, které produkuje "umělá demence Windows", tedy adresy, které přidělí zmatený systém Windows nastavený na přidělování adres ze serveru DHCP, pokud nedostane žádnou adresu. Jsou to adresy ve tvaru 169.254.xx.xx . Není mi sice známo, kde k nim Microsoft přišel, ale je faktem, že tato adresa je taky neroutovatelná(viz. první odstavec). Microsoft se o tom *podrobněji rozepisuje zde

Osobní nástroje