Priprava wrapu

<small>Z PVwiki</small>

POZOR: WRAPy jsou citlivé na statickou elektřinu


  • připojit wrap null modemem k PC
  • spustit minicom (hyperterminal) na 38400 8N1, soft. řízení
  • zapnout wrap
  • při testu paměti stisknout "s" (krátký interval, vyžaduje trochu cviku)
  • nastavit rychlost 9600: "9", "q", "y"
  • pak přepnout minicom do 9600 8N1 (rychlost 9k6, 8bitů, bez parity, 1 stopbit)
  • znovu zapnout wrapa, zkuntrolovat verzi BIOSu - nyní je akt. 1.11
  • případně naflashovat nový BIOS...
  • koukat na hlášku, že neexistuje bootovací disk -> nahrát CF
Osobní nástroje