Pozastaveni clenstvi

<small>Z PVwiki</small>

Pozastavení členství

aneb ...odlétám na půlroční stáž do zámoří...


Pokud nechceš dočasně využívat společné produkty sdružení a užívat ostatních práv člena, můžeš požádat radu o pozastavení členství.

V době pozastaveného členství nemá člen povinnost platit členské příspěvky, nemá právo využívat společné produkty sdružení a rozhodovat v orgánech sdružení.

V případě pozastavení (přerušení) členství je nutno žádat JEN a POUZE písemně . Žádost lze zaslat na adresu sdružení (ale ne doporučeně) nebo zanést na klubovnu.

PVfree.net, z. s.
Daliborka 3,
796 04 Prostějov

Tvá žádost o pozastavení členství bude řešena na nejbližším zasedání rady a o výsledku budeš informován. Při psaní žádosti nezapomeň dodržet pravidla uvedená zde. Piš jasně, zřetelně a přesně formuluj svoji žádost


Pozastavení členství je možné, ale minimálně na 3 měsíce a maximálně na 12 měsíců. Rada na svém zasedání dne 7. srpna 2006 rozhodla, že kratší doba se pro přerušení členství bude řesit jen ve velmi vyjímečných případech. S odůvodněním, že měsíční členský příspěvek je na tak nízké úrovni, že není v silách správců a radních sdružení, aby prováděli složité administrativní úkony jen kvůli tomu, že některý člen chce ušetřit pár desítek korun....

Věříme, že naše důvody chápete.


Zpětné obnovení členství

Jakmile budeš chtít členství obnovit, pošli opět email na radu - rada zavináč pvfree tečka net.

Člen, který požádal o pozastavení členství, ztrácí nárok na rezervování IP adres(-y) pro připojení po obnovení členství. O případné rezervaci může rozhodnout Rada sdružení při vyřizování žádosti člena o pozastavení členství. V případě více požadavků na připojení na bodě, kde je STOPstav, může díky přerušení členství přijít o možnost pozdějšího opětovného připojení !!

Po obnovení členství požádá uživatel o nové připojení. Postupuje stejně, jako u nového připojení (povolené zařízení a pod.).

Osobní nástroje