Postup pri diagnostice a pripadne oprave nefunkcnosti pripojeni - Premyslovice

<small>Z PVwiki</small>

Jak postupovat:

Otestování spojení se sítí

 • PING (test komunikace mezi 2 počítači):

 • Start -> Programy -> Příkazový řádek

  Objeví se černé okno a v něm bude blikat kurzor

  Do tohoto okna zadejte:

  ping 10.133.143.1

  a stiskněte Enter

  Pokud je vše v pořádku mělo by se v okně vypsat:

  Zasílá požadavek na ozvěnu hostiteli 10.133.143.1 s 32 bajty dat:

  Odezva od 10.133.143.1: bajty=32 čas=3ms TTL=64
  Odezva od 10.133.143.1: bajty=32 čas=2ms TTL=64
  Odezva od 10.133.143.1: bajty=32 čas=2ms TTL=64
  Odezva od 10.133.143.1: bajty=32 čas=3ms TTL=64

  Statistika příkazu Ping pro 10.133.143.1:
  Paketů: Odesláno= 4, Přijato= 0, Ztraceno= 4 (100% ztráta)
  Přibližná doba od odeslání požadavku do příchodu ozvěny v milisekundách:
  Nejmenší= 2ms, největší= 3ms, průměrná= 2ms


  Samozřejmě doby v milisekundách budou jiné
  Pokud však nefunguje spojení pak bude výpis vypadat takto a nebo se odezva např, někdy objeví a někdy ne

  Zasílá požadavek na ozvěnu hostiteli 10.133.143.1 s 32 bajty dat:

  Vypršel časový limit žádosti.
  Vypršel časový limit žádosti.
  Vypršel časový limit žádosti.
  Vypršel časový limit žádosti.

  Statistika příkazu Ping pro 10.133.143.1:
  Paketů: Odesláno= 4, Přijato= 4, Ztraceno= 0 (100% ztráta)
  Přibližná doba od odeslání požadavku do příchodu ozvěny v milisekundách:
  Nejmenší= 0ms, největší= 0ms, průměrná= 0ms


  Takto postupně "PINKEJTE" tyto adresy:
  10.133.143.1
  10.133.143.129 (pokud jste připojeni přes střed) - globus
  10.133.143.65 (pokud jste přes sever - případně máte anténu natočenou na kostel) - globus
  10.133.143.193 (jih) - globus
  10.133.144.129 (doktor) - zdravotní středisko
  10.133.255.3 - spojení na internetovou bránu


  Pokud vše půjde a PING nebude fungovat až na 10.133.255.3 je závada na internetové bráně
  Pokud nepůjde 10.133.143. . . . . atd je závada v Přemyslovicích ->

  Zkontrolujte přívodní kabel do počítače (buďto od antény nebo od OvisLiniku (modrá krabička kterou máte většinou na půdě).
  Pokud je kabel neporušený a v místě kde je připojen do počítače svítí dioda (světýlko) nebo pokud máte jen kabel natažen přímo od antény do PC je tam zlatá matice, zde ovšem nic nesvítí.
  Pokud máte Ovislink (modrá krabička) zkuste ještě vytáhnou přívodní napájecí šnůru ze zásuvky tak na 15 sekund a pak ji vraťte zpět
  Pokud potíže přetrvávají kontaktujte správce v Přemyslovicích


 • TRACEROUTE (trasování kudy data putují):

 • Start -> Programy -> Příkazový řádek

  Objeví se černé okno a v něm bude blikat kurzor

  Do tohoto okna zadejte:

  tracert www.pvfree.net

  a stiskněte Enter

  Pokud je vše v pořádku mělo by se v okně vypsat:

  Trasování směrování k gw.pvfree.net [82.100.18.90]
  s nejvýše 30 přeskoky:


  1   3 ms   2 ms    2 ms   10.133.143.129
  2   3 ms   3 ms    3 ms   10.133.143.60
  3   5 ms   6 ms   5 ms   82.100.10.193
  4   18 ms   14 ms   23 ms   l3sw1--czechsite.tgnet.cz    [212.80.67.129]
  5   31 ms   39 ms   14 ms     csw2-3550.tgnet.cz   [212.80.65.21]
  6   23 ms   23 ms    24 ms   wscnet.wsc.cz    [212.80.64.118]
  7   27 ms   29 ms   31 ms   telefos.wsc.cz    [213.191.99.6]
  8   27 ms   75 ms    94 ms    gw.pvfree.net    [82.100.18.90]

  Trasování bylo dokončeno.

  Samozřejmě doby v milisekundách budou jiné
  Pokud však nefunguje spojení pak budou místo dob v milisec. hvězdičky.

  Osobní nástroje