Pristupove body

<small>Z PVwiki</small>

(Přesměrováno z Přístupové body)

Přehled přístupových bodů sítě s informacemi a kontakty na patrony příslušného nodu.

Obsah

Připojení k optické síti

Seznam lokalit v nichž je možné připojení k síti PVfree.net, o.s. prostřednictvím optických vláken (FTTx, zakončení obvykle FTTb). V přehledu níže jsou zastoupeny pouze ty přístupové body, u nichž je připojení řešeno na základě optických kabelů v celém svém průběhu až k internetové bráně (iGW) sdružení.

 • sídliště Západ: Italská, Švýcarská, Anglická, Francouzská, Belgická, Holandská
 • sídliště Hloučela: Ant. Slavíčka, V. Špály, J. Zrzavého, B. Dvorského, C. Boudy
 • sídliště svobody: na sídlišti svobody je optická síť zavedena do všech domů kromě bloků 2, 20 a 21
 • Bohumíra Šmerala: na ulici B. Šmerala ve všech domech
 • Kostelecká
 • Žeranovská
 • Drozdovice (u rybníka)
 • Stanislava Manharda
 • Rumunská: pouze v č. 1-3
 • Krokova
 • Mozartova
 • Družstevní
 • Brněnská
 • Libušinka
 • Studentská
 • Lidická
 • Jezdecká
 • Dolní
 • Husovo nám. - připojení v objektu bývalé ZŠ Husovo nám.
 • Dvořákova
 • Šárka
 • Dobrovského
 • Tetín
 • Tylova
 • Okružní

Přístupové body: Město Prostějov

Páteřní spoje: 5,4 GHz, 10GHz (Alcoma), optika (FTTx, Ronja, Laserbit)

Připojení: pevné připojení k místní LAN / bezdrátově 2,4 GHz, 5 GHz

ONE - Oděvní podnik - 10.133.0.1 ZRUŠEN

Historicky první přístupový bod sítě PVFree.net je umístěn na budově Oděvního podniku (OP).

Přístupový bod zrušen po zániku Oděvního podniku (OP).

Italská - 10.133.0.2

Historicky druhé AP sítě PVfree.net

Na ulici Italská a blízkém okolí je možné též připojení k optické síti PVfree.net

Šárka - 10.133.0.3

Jeden z historicky prvních přístupových bodů v síti PVFree.net na panelovém domě sídliště Šárka.

Na sídlišti Šárka je možné též připojení k optické síti PVfree.net

Kostelecká - 10.133.0.9

AP na ulici Kostelecká 17 - jeden z velmi důležitých nodů sítě PVfree.net. První z dvojice bodů naší sítě, kde byla instalována ronja. AP1 SSID kostelecka.pvfree.net svítí na jihozápad, AP2 SSID kostsv.pvfree.net svítí severovýchodním směrem (Restaurace U Chmelů, Martinákova ul., Pod Kosířem, Sportovní ul. etc.).

V domech na ulici Kostelecká je možné též připojení k optické síti PVfree.net

Spojenci - 10.133.0.10 ZRUŠEN

† 10. srpna 2004

Dočasné AP provozované Jirkou Hadašem. Provoz ukončen 10. srpna 2004.

Mrtvolka už vychladla, můžou přiletět supi? Použít AP někde jinde... ;) Ondrag

Bezdrátový přístupový bod zrušen. Na nám. Spojenců je možné ve vybraných domech připojení prostřednictvím místní sítě LAN.

Slavíčka - 10.133.0.11

Sídliště Antonína Slavíčka.

Na sídl. Slavíčka a blízkém okolí je možné též připojení k optické síti PVfree.net

Špály - 10.133.0.13

AP 2,4 GHz ESSID spaly-z.pvfree.net svítí na západ, směr nová nemocnice.

AP 5 GHz ESSID spaly5-v.pvfree.net svítí na východ, do města.

V domech na sídl. Špály a blízkém okolí je možné též připojení k optické síti PVfree.net

Čechovice AP1 - 10.133.0.14

AP1 v Čechovicích se původně nacházel na rohu Ovocné a Čechovické (budova staré pošty). Dne 19. 4. 2008 byl přístupový bod přemístěn na střechu rodinného domu na adrese Ovocná 15 (ferdas).

Čechovice AP2 - 10.133.255.14

AP2 svítí ve starých Čechovicích.

Okružní - 10.133.0.15

AP na Okružní ulici 169-173 poblíž křižovatky s Brněnskou.

V domech na ulici Okružní a blízkém okolí je možné též připojení k optické síti PVfree.net

Na Vyhlídce - 10.133.0.16 ZRUŠEN

AP a retranslační bod poblíž nové nemocnice.

Přístupový bod Na Vyhlídce zrušen, uvolněný adresní rozsah použit pro AP Určice - Silo.

Olomoucká - 10.133.0.17

Olomoucká 35, budova na rohu ulic Olomoucká-Šafaříkova.

Domamyslice AP1 - 10.133.0.19

AP1 (domamyslice.pvfree.net) je umístěné na střeše rodinného domku, za mlýnem, při hlavní cestě z města do Domamyslic.

Domamyslice AP2 - 10.133.19.19

 • Patron nodu: Martas
 • Diskusní fórum: Domamyslice
 • ESSID AP 2,4GHz: domamyslice2.pvfree.net (AP2-jih) a dom2sever.pvfree.net (AP2-sever)
 • Polarizace, typ antény AP 2,4GHz: horizontalní, štěrbina
 • ESSID AP 5GHz: dom2_5Gsever.pvfree.net (AP2-sever) a dom2_5Gjih.pvfree.net (AP2-jih)
 • Polarizace, typ antény AP 5GHz: horizontalní, 120st. sektory
 • ESSID AP 5GHz MIMO: dom2_5Nsever.pvfree.net (AP2-sever) a dom2_5Njih.pvfree.net (AP2-jih) - klientské připojení možné pouze zařízením NanoBridge M5
 • 5GHz MIMO sektor, směr sever a jih, sektory 120°
 • Fotky: Výhledy AP dom2
 • Zobrazení v mapě: AP2
 • AP2 v provozu od 25. 3. 2006, 5GHz sektory od 03/2009, 5GHz MIMO od 02/2014

Domamyslice AP2 (domamyslice2.pvfree.net a dom2sever.pvfree.net) je umístěno na střeše rodinného domku, na rohu ulice Domamyslická a 5. května.

Osa 5GHz sektoru SEVER (dom2_5Gsever.pvfree.net, dom2_5Nsever.pvfree.net) probíhá přibližně křižovatkou ulic Plumlovská - Domamyslická. JIŽNÍ 5GHz sektor (dom2_5Gjih.pvfree.net, dom2_5Njih.pvfree.net) svítí cca směrem autobusová zastávka/pekárna/obchod v Domamyslicích.

Moravská - 10.133.0.21

 • Patron nodu: Karlos
 • Diskusní fórum: Moravská
 • ESSID AP 2,4GHz: moravskaVych.pvfree.net (východ) ; moravskaZap.pvfree.net (západ)
 • Polarizace, typ antény AP 2,4GHz: horizontální, štěrbina 180 st. (V) ; horizontální, štěrbina 180 st. (Z)
 • ESSID AP 5GHz: moravska5Vych.pvfree.net (východ) ; moravska5Zap.pvfree.net (západ)
 • Polarizace, typ antény AP 5GHz: horizontální, štěrbina 120 st. (V) ; horizontální, štěrbina 120 st. (Z)
 • ESSID AP MIMO 5GHz: moravska5NZap.pvfree.net (západ)
 • Polarizace, typ antény AP MIMO 5GHz: štěrbina 120 st. (Z)
 • Statistiky nodu: hotsanic V+Z
 • Měření signálu: wifimon V+Z
 • Záznam v databázi | Seznam připojených
 • Fotky: Stavba AP | Výhledy AP Moravská
 • Zobrazení v mapě
 • V provozu od ?

Moravská 15 - krajní strojovna výtahu na střeše 7patrového paneláku nejblíž ke Krasické ulici.

ESSID moravskaVych.pvfree.net svítí východním směrem (do města). ESSID moravskaZap.pvfree.net svítí západním směrem (do Čechovic).

Možnost drátového připojení prostřednitcvím lokální sítě LAN

GJW - 10.133.0.24 10.133.93.0/25

AP na budově Gymnázia Jiřího Wolkera na Kollárově ulici.

Na sektor gjw5sever.pvfree.net je možné připojení pouze pomocí klientského zařízení Mikrotik RouterBOARD.

Možnost připojení prostřednictvím vybudované lokální sítě LAN.

Husovo nám. - 10.133.0.25 10.133.0.84

 • Patron nodu: Franta61
 • Diskusní fórum: Husovo nám.
 • ESSID AP 2,4 GHz: 2,4 GHZ SSID husak1.pvfree.net svítí na sever, SSID husak2.pvfree.net svítí na jihovychod , SSID husakjz.pvfree.net svítí na jihozapad
 • ESSID AP 5 GHz: 5 Ghz SSID husak5s.pvfree.net svítí na sever, SSID husak5jv.pvfree.net svítí na jihovychod , SSID husak5jz.pvfree.net svítí na jihozapad
 • Polarizace, typ antény AP 2,4 GHz: horizontální, štěrbina 180˚ (AP1) ; horizontální, štěrbina 180˚ (AP2)
 • Polarizace, typ antény AP 5 GHz: horizontální, sektor 120˚ (AP1 -) ; horizontální, sektor 120˚ (AP2);

horizontální, sektor 120˚ (AP3)

AP je umístěno na střeše ZŠ Husovo nám.

 • 2,4 GHZ SSID husak1.pvfree.net svítí na sever, SSID husak2.pvfree.net svítí na jihovychod , SSID husakjz.pvfree.net svítí na jihozapad
 • 5 Ghz SSID husak5s.pvfree.net svítí na sever, SSID husak5jv.pvfree.net svítí na jihovychod , SSID husak5jz.pvfree.net svítí na jihozapad

V objektu ZŠ Husovo nám. je možné též připojení k optické síti PVfree.net

Dolní ul. - 10.133.0.26

Retranslační bod s místní LAN na Dolní ulici 30.

V domech na ulici Dolní a blízkém okolí je možné též připojení k optické síti PVfree.net

Svornosti - 10.133.0.27, 10.133.0.86

 • Patron nodu: kalibr
 • Diskusní fórum: Svornosti
 • ESSID AP 2,4GHz: svornostiJZ.pvfree.net (AP1) ; svornostiSV.pvfree.net (AP2)
 • Polarizace, typ antény AP 2,4GHz: horizontální, štěrbinovka (AP1) ; horizontální, štěrbinovka (AP2)
 • ESSID AP 5GHz: svornosti5.pvfree.net (AP1 jihozápad) ; svornosti5vych.pvfree.net (AP2 východ)
 • Polarizace antén, typ AP 5GHz: horizontální, sektorovka 120st.
 • Měření signálu: wifimon AP1+AP2
 • Na tomto AP jsou také 2 5GHz MIMO sektory, které směřují na východ a západ. Tyto sektory poznáte podle jejich SSID ve kterém je vždy na konci názvu "N"

AP 2,4GHz: ESSID svornostiJZ.pvfree.net svítí na jihozápad. ESSID svornostiSV.pvfree.net svítí na severovýchod.

AP 5GHz: ESSID svornosti5.pvfree.net svítí na jihozápad, pokrývá oblast 120° přibližně po ulici Josefa Hory. ESSID svornosti5vych.pvfree.net svítí na východ, pokrývá oblast 120° přibližně ulice Josefa Hory po novou ulici Kubelíkova

Vlci - 10.133.0.29

 • Patron nodu: -
 • Diskusní fórum: Vlci
 • ESSID AP 2,4GHz: vlci.pvfree.net
 • Polarizace, typ antény AP 2,4GHz: vertikální, omni
 • Statistiky nodu: N/A
 • Měření signálu: wifimon
 • Záznam v databázi | Seznam připojených
 • Fotky: N/A
 • Zobrazení v mapě
 • V provozu od 14. 1. 2006

AP na ulici Milíčova.

Nová Nemocnice - 10.133.0.35

Na budově nové nemocnice jsou 4 vysílače. ESSID nemocnice.pvfree.net je prvni sektorová anténa směřující ze severní strojovny směrem na východ - pokrývá většinu sídliště Hloučela. Osou této antény je Fandrlíkova ulice.

Druhý vysílač - ESSID nemocnice2.pvfree.net je taktéž 180° sektorová anténa. Ta však svítí směrem na jihozápad - osou je Čechovická škola - pokrývá část Krasic, Čechovic a Domamyslic.

Třetí vysílač - ESSID nemocnice5.pvfree.net je 120° 5GHz sektorová anténa. Svítí směrem na jih - pokrývá část sídliště Hloučela, Sídliště Svobody, Krasic a Čechovic. Osou je ulice Švýcarská.

Nejmladší vysílač - 5GHz MIMO sektor - ESSID nemocnice5Njz.pvfree.net - klientské připojení možné pouze zařízením pracujícím ve standardem MIMO.

Sídl. svobody - Freedom - 10.133.0.37

Hodný admin Ondrag vysílá z AP Freedom třemi sektorovými šterbinovkami. ESSID freedom1.pvfree.net svítí na Jihovýchod, ESSID freedom2.pvfree.net pak na severovýchod a ESSID freedom3.pvfree.net na severozápad.

AP je umístěno na samostaném osmipatrovém panelovém domě uprostřed Sídliště svobody poblíž prodejny Albert - Sídl. Svobody blok 11 (nová sedlová střecha vedle zdravotního střediska).

V domech na sídl. svobody a blízkém okolí je možné též připojení k optické síti PVfree.net

Žeranovská - 10.133.0.38

 • Patron nodu: -
 • Diskusní fórum: Žeranovská
 • ESSID AP 2,4GHz: zeranovska1.pvfree.net (AP1-Západ) ; zeranovska2.pvfree.net (AP2-Východ) ; zeranovska_sever.pvfree.net (AP3-Sever)
 • Polarizace, typ antény AP 2,4GHz: horizontální, šterbinovka 180° (AP1) ; horizontální, šterbinovka 180° (AP2) ; vertikální, sektorovka (AP3)
 • ESSID AP 5GHz: zeranovska5jih.pvfree.net (jih) ; zeranovska5zapad.pvfree.net (západ) ;
 • Polarizace, typ antény AP 5GHz: oba sektory v horizontální polarizaci
 • Statistiky nodu: http://10.133.0.38/hotsanic/
 • Měření signálu: wifimon AP1 | assoclist & rssi AP2 | wifimon AP3
 • Záznam v databázi | Seznam připojených
 • Fotky: Výhledy
 • Zobrazení v mapě
 • V provozu od: Listopad 2005, 5 GHz sektory od 09/2008

AP je umístěno na nově opraveném panelovém domě Žeranovská 21-25 (dům s žluto-oranžovou fasádou) v blízkosti rybníka.

Signál v pásmu 2,4GHz je šířem dvěmi 180° štěrbinovými anténami. ESSID zeranovska1.pvfree.net svítí na západ směrem Určická, Drozdovice, Šmeralova. ESSID zeranovska2.pvfree.net svítí na východ.

ESSID zeranovska_sever.pvfree.net (2,4GHz) svítí na sever (do města) směrem městské lázně, Palackého, Žižkovo nám., náměstí T.G.M. a má vertikální polarizaci.

5GHz sektorové antény, ESSID zeranovska5zapad.pvfree.net svítí na západ (do Drozdovic), ESSID zeranovska5jih.pvfree.net svítí na jih (směrem k ZŠ Dr. Horáka).

V domech na ulici Žeranovská je možné též připojení k optické síti PVfree.net

Sladkovského - 10.133.0.39 10.133.0.96

 • Patron nodu : -
 • Diskusní fórum: Sladkovského
 • ESSID AP 2,4GHz: sladkovskeho.pvfree.net (AP1-JV) ; sladkovskeho2.pvfree.net (AP2-SZ)
 • Polarizace antény AP 2,4GHz: horizontální (AP1-JV) ; horizontální (AP2-SZ)
 • ESSID AP 5GHz: slad5gjv.pvfree.net (jihovýchod) ; slad5gs.pvfree.net (sever)
 • Polarizace antény AP 5GHz: oba sektory v horizontální polarizaci
 • Statistiky nodu: hotsanic AP1+AP2
 • Měření signálu 2,4GHz: wifimon AP1+AP2
 • Záznam v databázi | Seznam připojených
 • Fotky: Výhledy
 • Zobrazení v mapě
 • V provozu od 30. 10. 2005

AP Sladkovského je budova naproti místního nádraží. V domě je vybudována místní LAN. AP je rozděleno na dva sektory po 180°. ESSID sladkovskeho.pvfree.net pokrývá jihovýchod - směr Národní dům, divadlo. ESSID sladkovskeho2.pvfree.net pokrývá severozápad - směr Sportovní ulice, Kostelec na Hané

Kostelecká 366/sever - 10.133.0.40

AP v provozu na střeše panelového domu Kostelecká 366. 180 st. štěrbina ozařuje severní půlkruh (směrem ke Kostelci na Hané)

Na ul. Kostelecká a blízkém okolí je možné též připojení k optické síti PVfree.net

Tylova - 10.133.0.42

AP Tylova - 2x štěrbina + 1x sektorovka - směr východ (AP1) a směr severozápad (AP2) a sektorovka na Tetín (AP3).

5GHz sektor (tyl5vychod.pvfree.net) svítí na východ, v horizontální polarizaci.

V domech na ul. Tylova a blízkém okolí je možné též připojení k optické síti PVfree.net

Mánesova - 10.133.0.46

Přístupový bod je umístěn na střeše domu Mánesova 6-8 (u parku, na straně blíž do města).

Polarizace horizontální, osazeno WRAPem.

Vrahovice - Hrázky - 10.133.0.49

AP v severovýchodní oblasti Vrahovic.

AP 5GHz: ESSID hrazky5.pvfree.net pokrývá oblast 120° přibližně od ulice Václava Talicha po ulici Ivana Olbrachta.

Drozdovice - 10.133.0.50

AP je umístěn na rohu Určické a Drozdovic, štěrbinová anténa je orientována na JZ

ACHP Kralický háj - 10.133.0.51

Přístupový a retranslační bod na budově fy NAVOS/ACHP - Kralický háj. Klientský přístup je prostřednictvím horizontálních polarizovaných antén směrovaných osou půlkruhu směrem na sever a to v pásmech 2,4 a 5 GHz (cca směr Vrahovická, škola).

Vrahovice - Rokycany - 10.133.0.54

Přístupový bod Vrahovice-Rokycany je umístěn na ulici Jana Rokycany, vedle obchodu "Barborka" ve Vrahovicích. Klientský přístup je prostřednictvím dvou horizontálně polarizovaných antén směrovaných na východ (přibližně na kostel) a západ (přibližně na sídliště Svornosti). ESSID jsou rokycanyV.pvfree.net a rokycanyZ.pvfree.net.

Boženy Němcové - 10.133.0.55

AP na ulici Boženy Němcové, vchod 18 : místní LAN, wifi připojení. Štěrbina svítí směrem k parku, ulice B. Šmerala...

POZOR - toto AP není v Kostelci na Hané. AP na B. Němcové v Kostelci je AP Kostelec Centrum

J. B. Pecky - 10.133.0.60

 • V provozu od 1. 12. 2006

Přístupový bod pro wifi připojení a klientská LAN na J. B. Pecky

Domamyslice AP3 - 10.133.0.62

 • Patron nodu: Martas
 • Diskusní fórum: Domamyslice
 • ESSID AP 2,4GHz: domamyslice3.pvfree.net
 • Polarizace, typ antény AP 2,4GHz: horizontalní, štěrbina 360° (AP3)
 • ESSID AP 5GHz: domamyslice3_5.pvfree.net
 • Polarizace, typ antény AP 5GHz: horizontalní, sektorová anténa 120° - směr sever (AP3)
 • ESSID AP 5GHz MIMO: domamyslice3_5N.pvfree.net (směr sever) - klientské připojení možné pouze zařízením NanoBridge M5
 • 5GHz MIMO sektor, směr sever, sektor 120°
 • Statistiky nodu: hotsanic AP3
 • Měření signálu: wifimon AP3
 • Fotky: Výhledy AP3
 • Zobrazení v mapě: AP3
 • AP3 v provozu od 13. 2. 2007, mimo sektor od 03/2014

Domamyslice AP3 je umístěno na bytovce Pod Vinohrádkem, signálem pokrývá jižní část Domamyslic

nám. T.G.M. - Prior - 10.133.0.65

AP v centru města - střecha OD Prior na nám. T. G. Masaryka. Pokrývá nám. TGM, nám. E. Husserla a přilehlé okolí. K dispozici je i připojení pro zájemce přímo v budově OD Prior.

V prostorách obchodního domu PRIOR je možné připojení k optické síti PVfree.net

Janáčkova - 10.133.0.66

Osazeno WRAPem. Štěrbinová anténa 180 st. směr západ, polarizace horizontální. Místní LAN.

Klubovna - 10.133.0.67

Klubovna PVfree.net, o. s. Přístupový bod na adrese Daliborka 3.

Místní LAN. Bezdrátové připojení možné pouze v rámci objektu.

Dvořákova, Jezdecká - 10.133.0.74

AP a LAN na ul. Dořákova a Jezdecká.

V domech na ul. Dvořákova a Jezdecká je možné též připojení k optické síti PVfree.net

Sídliště svobody - Blok5, blok3 - 10.133.0.76

Lokální LAN na bloku 5 a bloku 3. Sektorová anténa s vertikální polarizací, orientována na jih.

V domech na sídl. svobody a blízkém okolí je možné též připojení k optické síti PVfree.net

Martinákova - 10.133.0.77

Lokální LAN Martinákova 8-14.

Na Martinákova je možné též připojení k optické síti PVfree.net

Manhardova - 10.133.0.78

AP, místní LAN a optické sítě do okolních domů nejen na ul. Stanislava Manharda 13.

Koupelky - Krasická ul. - 10.133.0.79

Přístupový bod a LAN na ul. Krasická 43-45.

AP 2,4 GHz: štěrbinová anténa s horizontální polarizací, orientovaná na východ (směr zahrádkářská kolonie ul. Kučery, Javoříčská, Uhra).

AP 5GHz: sektorovka 120st., orientovaná na východ (směr zahrádkářská kolonie ul. Kučery, Javoříčská, Uhra).

Hlavní nádraží - 10.133.0.80

Přístupový bod a LAN v blízkosti hlavního nádraží na rohu ul. Svatoplukova a Vrchlického - budova SOU Švehlova.

Tovačovského - 10.133.0.82

 • Patron nodu: -
 • Diskusní fórum: Tovačovského
 • ESSID AP 2,4GHz: tovacovskeho.pvfree.net
 • Polarizace, typ antény 2,4GHz: horizontální
 • ESSID AP 5GHz: tov5v.pvfree.net (východ); tov5z.pvfree.net (západ)
 • Polarizace, typ antény 5Hz: horizontální, sektorovka
 • ESSID AP 5GHz MIMO: tov5Nj.pvfree.net - klientské připojení možné pouze zařízením NanoBridge M5
 • 5GHz MIMO sektor, směr jih
 • Statistiky nodu: http://10.133.0.82/hotsanic/
 • Měření signálu: wifimon
 • Záznam v databázi | Seznam připojených
 • Fotky: N/A
 • Zobrazení v mapě
 • V provozu od 8/9.5.2009

Přístupový bod na rohu ulic Tovačovského-Vrlova. Připojení v pásmu 2,4 nebo 5GHz, možnost připojení na místní LAN.

Dnes 9.12.2013 vystaven MIMO sektor pro klientské připojení v pásmu 5 GHz, směr jih.

Vrahovice - Čechůvky (a Trpinky) - 10.133.0.85

Přístupový bod je situován v blízkosti točny, na střeše domu u Vitásků - Čechůvky 49 (oranžová omítka).

Vrahovice - hasičárna Trpinky - 10.133.255.85

Přístupový bod na věži hasičárny v Trpinkách - Čs. armádního sboru 72.

Čechovice - Základní škola - 10.133.0.97

 • Patron nodu:Martas
 • Diskusní fórum: Čechovice - škola
 • ESSID AP 5GHz: cechovice5jih.pvfree.net (sektor jih, osa - ul. Čechovická), cechovice5sz.pvfree.net (sektor severo-západ, osa - +-mateřská škola) a cechovice5sv.pvfree.net (sektor severo-východ, osa - +- Antonína Slavíčka)
 • Polarizace, typ antény AP 5GHz: horizontalní, 120st. sektory
 • ESSID AP MIMO 5GHz: cechovice5Njih.pvfree.net (sektor jih, osa - ul. Čechovická), cechovice5Nsz.pvfree.net (sektor severo-západ, osa - +-mateřská škola) a cechovice5Nsv.pvfree.net (sektor severo-východ, osa - +- Antonína Slavíčka) - klientské připojení možné pouze zařízením NanoBridge M5
 • Polarizace, typ antény AP MIMO 5GHz: 120st. sektory
 • Fotky: Výhledy
 • Zobrazení v mapě: ZŠ Čechovice
 • AP v provozu od 10. 10. 2009

Přístupový bod situovaný na ZŠ v Čechovicích.

Šmerala 7 Optický uzel a AP - 10.133.227.130

V domech na ul. B. Šmerala je možné též připojení k optické síti PVfree.net

Přístupové body: Okres Prostějov

Páteřní spoje: 5,4 GHz, 10GHz (Alcoma), optika (FTTx, Ronja, Laserbit)

Připojení: pevné připojení k místní LAN / bezdrátově 2,4 GHz, 5 GHz

Smržice - 10.133.0.4

Přístupový bod je situován do středu obce, na místní věž kostela. Sektorová anténa je orientována na západ, směrem na Kostelec na Hané (připojení je možné pouze v rámci obce, nikoli mimo ni). Z důvodu vysoké koncentrace Wi-Fi klientů místního obecního internetu je připojování nových klientů na tento bod problematické.

Ohrozim - 10.133.0.5

AP umístěno na západní straně obce (kulturní dům), osazeno sektorovou anténou pokrývající 180°. Pro připojení k AP Ohrozim v pásmu 2,4 GHz je třeba bezdrátové zařízení splňující specifikaci 802.11G (to G je důležité). Prosím, NEKUPUJTE si pro Ohrozim OvisLinky, raději se domluvte se sousedem a pořiďte si společně slušnou anténu a Asus. Ohrozim jede v 802.11G, a na to je potřeba dobrý signál. Panelovky NE!!! Dostupné je též připojení v pásmu 5 GHz

Plumlov - 10.133.0.6

AP Plumlov-Balkán je umístěn na střeše Penzionu u Kláštera = naproti dětského domova, Balkán 615, Plumlov.

Kostelec na Hané - Centrum - 10.133.0.7

AP je umístěno v centru obce na ulici Boženy Němcové č.15 (č.p.76).

Bezdrátové připojení klientů, při AP je též vybudována místní LAN. Směrové spoje: AP Bílovice, AP Revoluční.

Určice AP1 - 10.133.0.8

AP1 (urcice.pvfree.net) je umístěno na jedné z novostaveb v lokalitě na "Větřáku". Uplink na AP Seloutky, Žešov a Tylova.

Určice AP2 - 10.133.8.8 ZRUŠENO

Od října 2012 je možné připojení pouze na lokální LAN, bezdrátové připojení klientů je obsluhováno nově vybudovaným přístupovým bodem AP Určice - Silo.

AP2 je umístěno na domě u Janečků u bývalého zdravotního střediska.

ESSID urcice2s.pvfree.net svítí na sever, ESSID urcice2.pvfree.net na jih či spíše jihozápad.

Určice AP3 - 10.133.0.100

 • Patron nodu: AP3-odysseus
 • Diskusní fórum: Určice AP3
 • ESSID: připojení pouze v pásmu 5GHz -urc3s5g.pvfree.net (AP3-sever) ; urc3jv5g.pvfree.net (AP3-jihovýchod)
 • Polarizace, typ antény AP: horizontální, štěrbina
 • Statistiky nodu:
 • Měření signálu:
 • Zobrazení v mapě: AP Určice 3
 • V provozu od 12/2011

Přístupový bod Určice 3 je umístěn na RD v centru obce - cihlový dům naproti hospody "Na fajce".

Seloutky - 10.133.0.12

AP je umístěn v severní části obce nedaleko křižovatky Domamyslické ul. a cesty k cihelně na domě Piňosových. Směrové spoje jdou do Určic a do Domamyslic. ESSID v pásmu 5 GHz: seloutky5.pvfree.net svítí směrem k obecnímu úřadu ; seloutky5sz.pvfree.net svítí směrem na Domamyslice.

Určice - Silo - 10.133.0.16

Přístupový bod je umístěn na silážní věži v areálu zemědělského družstva Určice.

Soběsuky - 10.133.0.18

Držovice AP1 - 10.133.0.20

Držovice AP1 - Přístupový bod v horní části Držovic. Sektorová anténa je umístěna na střese rodiného domu v ulici Z. Fibicha, severovýchodně od držovického kostela a je orientována jihozápadním směrem tak, aby pokryla co největší plochu této městské části.

Původně umístěn na střeše rodinného domu v ulici S.N.P. Dne 30. 6. 2007 přesunut na ulici Z. Fibicha.

Držovice AP2 - 10.133.255.20

Držovice AP2 - Olomoucká 160, naproti plynové čerpací stanice (LPG).

Hamry AP1 - 10.133.0.22

V obci svítí 2 AP: AP Hamry a AP Hamry-střelnice, který propojuje síť až do Soběsuk.

Hamry AP2 - 10.133.255.22

V obci svítí 2 AP: AP Hamry a AP Hamry Střelnice, který propojuje síť až do Soběsuk.

Krumsín AP1 - 10.133.0.23

V obci svítí 2 AP: AP Krumsín1 - první dům vpravo při příjezdu od Soběsuk a AP Krumsín-hřiště na bytovce u hřiště. V plánu je přemístění na budovu obecního úřadu.

Krumsín AP2 - 10.133.23.46

V obci svítí 2 AP: AP Krumsín1 - první dům vpravo při příjezdu od Soběsuk a AP Krumsín-hřiště na bytovce u hřiště. V plánu je přemístění na budovu obecního úřadu.

Vícov - Vlach - 10.133.0.28

AP Vlach ESSID vicov.pfree.net

Vícov - Kostel - 10.133.28.28

AP2 Kostel (centrum) ESSID vicov-kostel.pvfree.net,

Stínava - 10.133.0.30

Holubice - 10.133.0.31

Anténa pro klienty z Holubic či z horní části Stínavy je umístěna na sile ZD.

Ptení - 10.133.0.32

Štěrbinová anténa 180 stupňů je umístěna v areálu ZD na horní plošině násepníku cca uprostřed areálu na kraji směrem do vesnice.

Smržice - Merlin - 10.133.0.33

AP je umístěno na střeše rodinného domu v ulici Mlýnská, na severozápadním okraji obce Smržice. Viditelné je ze západní části obce, jižní části Čelechovic a viditelnost je rovněž směrem na Kostelec na Hané.

Smržice - Podhájí - 10.133.33.234

 • V provozu od: 15.6.2007

AP je umístěno na střeše rodinného domu v ulici Podhájí, na konci ulice, jak končí asfaltová cesta. Viditelné je téměř z celé vesnice, z horní části Držovic směrem na Olomouc a smerem na krajní část Kostelce na Hané

Smržice - Prostějovská - 10.133.0.4

AP je umístěno na střeše rodinného domu v ulici Prostějovská, v blízkosti prodejny potravin.

Mostkovice - 10.133.0.34

 • Patron nodu: Badla, Martas, Catman
 • Diskusní fórum: Mostkovice
 • ESSID 2,4GHz: mostkovice.pvfree.net
 • Polarizace - typ antény AP: horizontální - vsesmer
 • ESSID 5GHz: mostkovice5g.pvfree.net
 • Polarizace - typ antény AP: horizontální - 120 stupnu, smer sever
 • ESSID 5GHz: mostkovice5jih.pvfree.net
 • Polarizace - typ antény AP: horizontální - 120 stupnu, smer jih az jihozapad
 • ESSID AP 5GHz MIMO: : mostkovice5Nsz.pvfree.net (sever-západ) a mostkovice5Njih.pvfree.net (jih) - klientské připojení možné pouze zařízením NanoBridge M5
 • 5GHz MIMO sektor, směr sever-západ a jih, sektory 120°
 • Rozcestnik s odkazy: http://10.133.0.34
 • Fotky: http://foto.pvfree.net/gallery3/index.php/ap/034mostkovice
 • Zobrazení v mapě
 • V provozu od 3. 8. 2005

Na dome Mrňkových naproti autoservisu na zacatku obce.

Kralice na Hané - Čechůvská - 10.133.0.36

AP1 je umístěn na Čechůvské ulici č.p.265 - dům p. Nesvadbíka

Kralice na Hané - Zámek - 10.133.36.36

V sobotu 21. 1. 2006 byl AP2 kralice-centrum.pvfree.net přestěhován na střechu kralického zámku. Anténa je viditelná téměř z celé obce.

Žešov - 10.133.0.41

AP je na bytovce na horním konci obce u družstva. Štěrbinová sektorovka ozařuje jiho-jihozápadní půlkruh od bytovky.AP2 je na hospodě,omni antena s vertikalni polarizaci.

Žarovice - 10.133.0.43

AP Žarovice

Hluchov - Vodárna - 10.133.0.44

Hluchov AP1 - vodárna.

Hluchov - Centrum - 10.133.44.44

 • Patron nodu: ?
 • Diskusní fórum: Hluchov
 • ESSID 2,4GHz: hluchov-centrum.pvfree.net
 • Polarizace, typ antény AP: vertikální, omni 360st.
 • ESSID 5GHz: hluchov5centrum.pvfree.net
 • Polarizace, typ antény AP: horizontalni, sektorovka 120°
 • Statistiky nodu: hotsanic AP2
 • Měření signálu: wifimon AP2
 • Záznam v databázi | Seznam připojených
 • Fotky: N/A
 • Zobrazení v mapě
 • V provozu od ?

Hluchov AP2 - centrum.

Štětovice - 10.133.0.45

AP na střeše autoservisu D+T ve Štětovicích.

Bílovice - 10.133.0.47

Při AP je též vybudována místní LAN, informace kobylka.

Hrubčice - 10.133.0.48

AP na západním okraji obce při cestě směrem na Kralice. Do budoucna plnohodnotný přístupový bod pro Hrubčice, nyní zatím řízeno z Kralic

Budětsko - OÚ - 10.133.0.52

Přístupové body v Budětsku a přidružených obcích. AP1 budetskocentrum.pvfree.net je umístěn na Obecním úřadu Budětsko. AP2 budetskoglobus.pvfree.net je umístěn na vodojemu.

Budětsko - Globus - 10.133.0.52

 • Patron nodu: ?
 • Diskusní fórum: Budětsko
 • ESSID: budglobus.pvfree.net (AP2-vodojem)
 • Polarizace antény AP: horizontální (AP2)
 • Statistiky nodu: hotsanic AP2
 • Měření signálu: wifimon AP2 (RB433 10.133.52.242)
 • Záznam v databázi | Seznam připojených
 • Fotky: Budětsko-Ochoz
 • Zobrazení v mapě
 • V provozu od 31.7.2006

Přístupové body v Budětsku a přidružených obcích. AP1 budetskocentrum.pvfree.net je umístěn na Obecním úřadu Budětsko. AP2 budglobus.pvfree.net je umístěn na vodojemu.

Ochoz u Konice - 10.133.0.53

Přístupové body v Ochoze.

Kostelec na Hané - Revoluční - 10.133.0.56

AP je umístěn na ulici Revoluční č. 695.

Kostelec na Hané - Smržická-Trávníky - 10.133.0.57

 • Patron nodu: Catman
 • Diskusní fórum: Kostelec n/H
 • ESSID 2,4 GHz: smrzicka_sever.pvfree.net (sever) ; smrzicka_jih.pvfree.net (jihozápad)
 • Polarizace, typ antény AP: horizontální, 2x 180˚ štěrbinovka
 • ESSID 5 GHz: smrzicka5g_sever.pvfree.net (sever) ; smrzicka5g_jih.pvfree.net (jihozápad)
 • Polarizace, typ antény AP: horizontální, 2x 120˚ 5GHz
 • Statistiky nodu: http://10.133.0.57/hotsanic/
 • Měření signálu: wifimon
 • Záznam v databázi | Seznam připojených
 • Fotky: ?
 • Zobrazení v mapě
 • LAN a páteřní spoje jsou funkční od 16. 5. 2007

Antény pro klientská připojení : sever směr sídliště a jihojihozápad směr nádraží-Revoluční v provozu od 29. 7. 2007

Antény pro 5GHz: sever směr sídliště a jihojihozápad směr nádraží-Revoluční

Kostelec na Hané - Rynk - 10.133.0.59

 • Patron nodu: Catman
 • Diskusní fórum: Kostelec n/H
 • ESSID 2,4 GHz: rynk.pvfree.net (směr jih)
 • Polarizace, typ antény AP 2,4 GHz: horizontální, 180st. štěrbina
 • ESSID 5 GHz: rynk5g.pvfree.net (směr jih)
 • Polarizace, typ antény AP 5 GHz: horizontální, 120st sektorová štěrbinovka
 • ESSID 5 GHz: rynk5g2.pvfree.net (směr jih)
 • Polarizace, typ antény AP 5 GHz: horizontální, 120st sektorová štěrbinovka
 • Statistiky nodu: http://10.133.0.59/hotsanic/
 • Měření signálu: wifimon
 • Záznam v databázi | Seznam připojených
 • Fotky: ?
 • [Zobrazení v mapě]
 • V provozu od 3. 5. 2008

AP na 2,4GHz 180st. a 5GHz 120st. antény s horizontální polarizací směrovány na jih a druhy 5GHz sektor směřován na jihovychod.

Lešany - 10.133.0.61

 • Patron nodu: ?
 • Diskusní fórum: Lešany
 • ESSID: lesany.pvfree.net
 • Polarizace, typ antény AP: horizontální
 • ESSID: lesany5.pvfree.net
 • Polarizace, typ antény AP: horizontální
 • Statistiky nodu: hotsanic
 • Měření signálu: wifimon
 • Záznam v databázi | Seznam připojených
 • Fotky: N/A
 • Zobrazení v mapě
 • V provozu od 14. 2. 2007

Přístupový bod pro wifi připojení a klientská LAN

Výšovice - 10.133.0.63

AP na rodinném domě

Brodek u Prostějova - 10.133.0.64

Přístupový bod 'Brodek u Prostějova' je umístěn na kraji obce při vjezdu od Prostějova - na ulici Hřbitovní.

Připojení je možné pouze pouze prostřednictvím schváleného HW, který podporuje technologii MIMO.

Vřesovice - 10.133.0.68

 • Patron nodu: chevron
 • Diskusní fórum: Vřesovice
 • ESSID 2,4 GHz: vresovice.pvfree.net
 • Polarizace, typ antény AP 2,4 GHz: horizontální, štěrbina
 • ESSID 5 GHz: vresovice5.pvfree.net (svítí na sever/do dědiny)
 • Polarizace, typ antény AP 5 GHz: horizontální, sektor
 • Statistiky nodu: N/A
 • Měření signálu: wifimon
 • Záznam v databázi | Seznam připojených
 • Fotky: N/A
 • Zobrazení v mapě
 • V provozu od 28.6.2007, 5GHz sektor od 9.8.2009

Přístupový bod v obci Vřesovice. Osazeno WRAPem.

Čehovice - 10.133.0.69

Přístupový bod na vodojemu v Čehovicích, na bývalé farmě. ESSID cehovice5.pvfree.net svítí na západ, do Čehovic. ESSID celcice5.pvfree.net svítí na východ a slouží jako prozatímní přístupový bod pro připojení klientů z Čelčic.

Pivín - 10.133.0.70

Přístupový bod na komíně místního JZD na kraji obce

Dětkovice - 10.133.0.71

 • Patron nodu:Martas
 • Diskusní fórum:
 • ESSID AP 5GHz: detk5g_jih.pvfree.net (sektor jih - osa vodárenský objekt místního sadu Dětkovice) - klientské připojení možné pouze zařízením NanoBridge M5
 • Polarizace, typ antény AP 5GHz: horizontalní, 120st. sektor
 • Fotky
 • Zobrazení v mapě
 • AP v provozu od 14. 08. 2012

Přístupový bod situovaný na rodinném domě v Dětkovicích.

Plumlov - Škola - 10.133.0.72

 • Patron nodu: Školník
 • Diskusní fórum: Plumlov
 • ESSID-Sektorovky: plumskolacentrum (centrum); plumskolapodzamci (podzámčí)
 • ESSID-Štěrbiny na střeše: plumskolaSZ (severozápad); plumskolaV (východ)
 • Polarizace, typ antény AP: horizontální, sektorovky + štěrbiny na střeše 2x180 st.
 • Měření signálu: [2]
 • Záznam v databázi | Seznam připojených
 • Fotky: foto.pvfree.net
 • Zobrazení v mapě
 • V provozu od 20. října 2007
 • V měsíci srpnu 2014 byl přidán nový MIMO sektor, směr JV a vybudován robusnější Uplink z PV.

Přístupový bod na ZŠ v Plumlově

Skalka - 10.133.0.73

Přístupový bod je umístěn na budově OÚ.

Štarnov, Nová Dědina - 10.133.0.75

Přístupový bod pro Štarnov a Novou Dědinu. Prozatímní připojení z globusu pro klientská připojení směrovaná na Štarnov a Novou Dědinu.

Růžov - 10.133.0.81

Přístupový bod je umístěn na střeše rodinného domu u J. Krejčího.

Stařechovice - 10.133.0.104

Přístupový bod je umístěn na silech v areálu firmy Agros Haná (bývalé JZD Stařechovice)

Otaslavice - 10.133.0.112

 • Patron nodu: - odysseus
 • Diskusní fórum: [3]
 • ESSID: ota5.pvfree.net
 • Polarizace antény AP: MIMO
 • Statistiky nodu: hotsanic AP1
 • Záznam v databázi
 • Fotky: N/A
 • V provozu od 6/2011

AP 'Otaslavice' je umístěno na ve středu obce a na jejím okraji.

Dobrochov AP1 - Na kopci - 10.133.0.113

 • Patron nodu: ?
 • Diskusní fórum: Dobrochov
 • ESSID: dobrochov5z.pvfree.net
 • Polarizace antény AP: 5GHz MIMO
 • Statistiky nodu:
 • Měření signálu:
 • Seznam připojených
 • Fotky:
 • Zobrazení v mapě Dobrochov AP1
 • V provozu od 29.10.2011

Dobrochov AP1 je umístěn na konci obce vlevo, směrem na Kobeřice - viz odkaz na zobrazení v mapě.

Na přístupový bod je možné připojení pouze s HW, který podporuje technologii MIMO.

Dobrochov AP2 - Centrum - 10.133.0.113

 • Patron nodu: ?
 • Diskusní fórum: Dobrochov
 • ESSID:
 • Polarizace antény AP:
 • Statistiky nodu:
 • Měření signálu:
 • Seznam připojených
 • Fotky:
 • Zobrazení v mapě Dobrochov AP2
 • V provozu od 29.10.2011

Dobrochov AP2 je umístěn v centru obce na rodinném domě č.p. 67.

Čelčice - 10.133.0.114

 • Patron nodu: ?
 • Diskusní fórum: Čelčice
 • ESSID: N/A
 • Polarizace, typ antény AP: N/A
 • Statistiky nodu: N/A
 • Měření signálu: N/A
 • Záznam v databázi | Seznam připojených
 • Fotky: N/A
 • Zobrazení v mapě
 • V provozu od 28. září 2007

Přístupový bod pro obec Čelčice bude prozatím z hydroglobusu v Čehovicích, dle aktivity místních lze postavit další bod přímo v obci.

Psát můžete do diskusního fora vlákno 69 - Čehovice nebo přímo do vlákna 71 - Čelčice.

Bedihošť - 10.133.0.117

 • Patron nodu: ?
 • Diskusní fórum: Bedihošť
 • ESSID 5GHz: bedihost5N.pvfree.net
 • Polarizace, typ antény AP: MIMO sektor 120°
 • Statistiky nodu: N/A
 • Měření signálu: N/A
 • Fotky: N/A
 • Zobrazení v mapě: AP Bedihošť
 • V provozu od 10/2013

Přístupový bod je umístěn na konci obce směr Výšovice - ul. Palackého 423.

Připojení je možné pouze pouze prostřednictvím schváleného HW, který podporuje technologii MIMO.

Kelčice - Podkova 10.133.0.118

 • Patron nodu: ?
 • Diskusní fórum: Kelčice
 • ESSID 5GHz: kelcice5Nv.pvfree.net
 • Polarizace, typ antény AP: MIMO sektor 120°
 • Statistiky nodu: N/A
 • Měření signálu: N/A
 • Fotky: N/A
 • Zobrazení v mapě: AP Kelčice
 • V provozu od 10/2013

Přístupový bod je umístěn na střeše motorestu Podkova (u nájezdu na rychlostní silnici R46, vedle motorestu Na peci), AP "svítí" východním směrem - do obce

Připojení je možné pouze pouze prostřednictvím schváleného HW, který podporuje technologii MIMO.

Přemyslovice - Globus - 10.133.0.143

AP Globus (sever, střed a jih) je umístěn na vodojemu - horizontální polarizace

5GHz sektor ESSID ap_5g_1.pvfree.net pokrývá prostor od kostela až po horní obchod.

5GHz sektor ESSID ap_5g_2.pvfree.net pokrývá prostor od bytovky až po obecní úřad.

Přemyslovice - Kostel - 10.133.0.145

 • Patron nodu: -
 • Diskusní fórum: Přemyslovice
 • ESSID: AP 2,4GHz premyslkostel.pvfree.net
 • Polarizace antény AP 2,4GHz: horizontální
 • ESSID: AP 5GHz kostel5g.pvfree.net (směr sever)
 • Polarizace antény AP 5GHz: horizontální
 • Statistiky nodu: hotsanic
 • Měření signálu: wifimon
 • Záznam v databázi | Seznam připojených
 • Fotky: N/A
 • Zobrazení v mapě: AP kostel
 • V provozu od 7/2005 ?

AP kostel původně umístěn pod kostelem u Lužných (omni), od listopadu 2006 přestěhováno na dům č. p. 365 u Skálových.

Přemyslovice - Doktor - 10.133.0.144

AP 'Přemyslovice - Doktor' je umístěn na zdravotním středisku.

Přemyslovice - Škola - 10.133.0.145

AP 'Přemyslovice - škola' je umístěn na budově základní školy.

Přemyslovice - Bytovka - 10.133.0.146

AP 'Přemyslovice - bytovka' je umístěn na bytovce č.p. 434 nedaleko Větřáku.

Osobní nástroje