Oziveni nefunkcniho Asusu WL-500GP

<small>Z PVwiki</small>

Pokud jste se dostali do situace, kdy váš Asus přestane po upgrade firmwaru reagovat na webovém rozhraní a dioda na zařízení pouze pravidelně bliká, došlo zřejmě k chybě při náhrávání a váš Asus je nyní nefunkční. Tato problémová záležitost je softwarového rázu a tudíž je možné ji řešit.

Jsou dvě možnosti:

  • použít Rescue utilitu na přiloženém CD (pouze Windous)
  • nahrát firmware znovu a ručně

Druhá možnost využívá záchranného režimu zařízení Asus, které je dostupné vždy, když zařízení nenastartuje tak, jak by mělo. V tomto režimu potom na Asusu běží TFTP služba, která umožňuje náhrát firmware pomocí triviálního FTP protokolu.

  • 1) připojíme Asus k PC přímým nekříženým kabelem (nejlépe bez použití switche)
  • 2) nastavíme si adresu z rozsahu 192.168.1.0/24 (např. 192.168.1.10)
  • 3) zapneme Asuse, dioda PWR by měla pravidelně blikat
  • 4) vyzkoušíme ping na 192.168.1.1, měl by odpovídat (v některých případech však neodpovídá, přesto jej lze zachránit stejným způsobem)
  • 5) spustíme TFTP klienta (se zadáním správného názvu souboru s firmware, který máme připraven):
#tftp 192.168.1.1

tftp> binary
tftp> put wl500gp_X.X.X.X.trx ASUSSPACELINK
Sent 7974912 bytes in 12.4 seconds
tftp> q

Nový firmware by měl být na svém místě, ovšem nyní je VELMI důležité, abychom jej hned nevypínali, ale nechali v klidu pracovat. Nevím přesně, co vše a po jakou dobu se v Asusu děje, nicméně by mělo dojít k rozbalení firmware a jeho zapsání na flash. Tato činnost bohužel není nijak indikována, proto nelze přesně určit dobu, po kterou je vhodné nechat Asus pracovat a jít si třeba uvařit kafe. V mém přípaě stačilo počkat 5-10 minut a následně router vypnout/zapnout, což by mělo vést k úspěšnému nastartování. V opačném případě Asus nastartuje do stejného stavu, jaký byl popsán výše a celá procedura se musí opakovat. To samé nastane v případě, pokud Asus vypneme ihned po ukončení TFTP přenosu.

Výše uvedený postup byl uplatněn na routeru Asus WL-500G Premium.

Osobní nástroje