Ozarovace WiFi anten

<small>Z PVwiki</small>

Parabolické antény jsou prakticky nejsměrovější antény, které se v běžném použití nejvíce rozšířily. Jejich velkou výhodou při použití plného plechového reflektroru je velmi výrazné odrušení signálu ze zadního směru, zatímco drátená či litá síta mají stále nevyhovující příjem ze zadního směru a samozřejmědo tohoto směru také vysílají. Tímto zbytečně narůstá šum v daném prostředí.

Parabolické směrové antény využívají různé typy ozařovačů pro vysílání signálu. Nejčastěji je to ozařovač dipólový a hrníčkový. Na nákresech je patrno, jaký je mezi nimi rozdíl - dipólový ozařovač je schopen přijímat signál i z bočního směru, zatímco hrníčkový ozařovač má boční směry výrazně zatlumené.

Soubor:Parabola-dipol.jpg Soubor:Parabola-hrnicek.jpg

Pro názornost ještě obrázky skutečného provedení síta s dipólovým oazřovačem a paraboly s hrníčkovým ozařovačem Soubor:Sito-dipol.jpg Soubor:Par-hrnek.jpg

Nezbytností pro správnou funkci antény je také správné nastavení její polarizace a použití vhodného koaxiálního kabelu pro připojení k zařízení.

Osobní nástroje