OpenTTD

<small>Z PVwiki</small>

Screenshot OpenTTD
Zvětšit
Screenshot OpenTTD

OpenTTD je open source klon hry Transport Tycoon Deluxe, který vznikl pomocí zpětného překladu původního kódu. Hra funguje v prostředí téměř všech hlavních operačních systémů, například Microsoft Windows, Mac OS X, BeOS, Linux, FreeBSD, SkyOS a MorphOS (mezi podporované operační systémy však nepatří DOS, pro který byla určena původní hra). To je umožněno využitím multiplatformní knihovny SDL určené pro multimediální aplikace. Hra ke svému chodu potřebuje grafické soubory původní verze hry, ale je snaha je nahradit novými, aby ji bylo možno celou šířit pod GNU GPL.

OpenTTD převzal všechny vlastnosti originální hry, ale v mnoha ohledech je vylepšil. Mezi nové vlastnosti patří zejména:

 • volba velikost mapy;
 • hra pro více hráčů;
 • vodní kanály se zdymadly;
 • nové možnosti stavby zastávek;
 • nové druhy letišť;
 • podpora pro sady nových vozidel;
 • nastavení velikosti části mapy viditelné v okně hry;
 • možnost stavět mosty ve větší výšce než jedno políčko nad zemí;
 • možnost budování tratí napříč svahem;
 • zvětšení maximálního počtu dopravních prostředků;
 • nové možnosti semaforů.

Některá vylepšení byla přejata z rozšíření původní hry TTDPatch, které je rovněž šířeno pod licencí GNU GPL.

Vzhledem ke způsobu vývoje (zejména zpětný překlad souborů originální hry) je právní stav projektu sporný. V některých právních systémech lze argumentovat uplatněním fair use (i to je ale značně sporné), v českém právu však tento institut nemáme a tak je tato hra pravděpodobně ilegální. Hru vydalo vydavatelství Microprose. To několikrát změnilo majitele, vlastníkem byly společnosti Hasbro a Infogrames (dnes přejmenované na Atari). Obecně se má za to, že práva ke hře nyní drží právě Atari, to se však o jejich uplatňováni v současnosti nijak nezajímá.

Obsah

Návod na instalaci OpenTTD

Ke stažení

Podívejte se také na

Externí odkazy

Osobní nástroje