Nullmodem

<small>Z PVwiki</small>

Kabel nullmodem se používá pro propojení počítačů terminálovým programem při spojení přes sériový port.


Nullmodem 9 - 9

Nullmodem 9 - 25

Osobní nástroje