Nastaveni paterniho spoje v mape

<small>Z PVwiki</small>

Mapa flash

Jak vytvořit silnou čáru mezi body (páteřní linka)

1. Pokud mezi body linka dosud neexistuje, vytvoříme ji obvyklým způsobem. [1]

2. Přejdeme na stránku PhpMyAdmin http://www.pvfree.net/MyAdmin

3. Zvolíme kódování UTF-8, pokud je náhodou nabídnuto jiné.

4. V prohlížeči zvolíme kódování UTF-8, pokud náhodou není správně detekováno automaticky.

5. Přihlásíme se jako uživatel s právem editovat databázi mapy (jmenuje se "pvfree").

6. V jiném okně prohlížeče zjistíme čísla (ID) bodů, které mají být propojeny. ID bodu je číslo, které je viditelné na žlutém OnOver tooltipu v jeho pravém horním rohu.

7. Po přihlášení do phpMyAdmin v tabulce "links" databáze "pvfree" nalezneme řádek, který obsahuje ID obou bodů (sloupce nodef a nodet). Provedeme to nejlépe pomocí SQL dotazu:

SELECT * FROM `links` WHERE ((nodef="760" and nodet="1628") or (nodef="1628" and nodet="760"))

(pro ukázku jsou zde zvolena čísla 760 a 1628)

8. Změníme hodnotu typ na něco většího, než 1. Pro wifi páteřní linku volte 3, pro ronju číslo 5. Čím větší číslo, tím větší šířka čáry.

Osobní nástroje