Nastaveni Squid

<small>Z PVwiki</small>

/etc/squid/squid.conf.main - obecná konfigurace ( třídy rychlosti, objemové limity, chybové stránky atd. )

/etc/squid/squid.conf.acl - konfigurace klientů - třídy rychlosti. U každého klienta uvést Jméno, Příjmení, Nick, UID, datum připojení.

/etc/squid/squid.conf.make - script, který provede spojení dvou výše uvedených souborů do jednoho squid.conf ( s tím pracuje squid démon), zkopíruje konfigurační soubory na další brány, spojí je a restartuje squidy na všech branách. Script vypíše, zda přenosy na další brány byly úspěšné.


/etc/squid/squid.conf - toto je finální podoba konfiguračního souboru, který je vytvářen scriptem - nikdy jej needitujte, přepisuje se každým startem squid.conf.make

[1] velmi slušně popsaný squid další doplňující popisy [2] popis instalace a ladění

Osobní nástroje