Nastaveni QoS

<small>Z PVwiki</small>

Obsah


Na každém routeru je nezbytně nutné správně nastavit QoS.

Výpis nastavení QoSbase ze všech /* routerů.

Aktualizuje se každý den v noci. Galileo 2009-01-07.

/*
CHYBA!! 10.133.1.5
CHYBA!! 10.133.139.139
CHYBA!! 10.133.23.23
CHYBA!! 10.133.255.224
CHYBA!! 10.133.255.25
CHYBA!! 10.133.255.4
CHYBA!! 88.102.233.210

Funkce

Bez správné funkce QoSbase se budou, hlavně páteřní, linky chovat velmi špatně - vysoká latence, rychlost padající k nule. QoSbase umí víceméně spravedlivě rozdělit pásmo linky podle IP, bez QoSbase se pásmo "dělí" podle proudu.

Příklad: 9 uživatelů (A), každý má otevřené 1 TCP spojení a 1 uživatel (B) s 91 TCP spojení (ať se to dobře počítá). Všechna spojení jsou na výkonnostně srovnatelné zdroje a celková zátěž páteřní linky 100%.

 • při neaktivním nebo nenastaveném QoSbase: každý uživatel A dostane 1% linky a B 91%, všichni budou mít většinou vysokou latenci (nezbude prostor pro "režie" linky)
 • aktivní QoSbase: každý z uživatelů A i B dostane přibližně 10% linky, latence bude většinou nízká (na lince zbude vždy nějaká rychlost navíc pro "režie" a rychlé výkyvy zátěže)

Nastavení

Ověřit jestli bude startovat:

ls /etc/rc2.d/ | grep qosbase

jinak doplnit symlink na /etc/init.d/qosbase

Správné nastavení rychlostí v /etc/network/iface_conf - do konfigurace se vkládá vždy dvojnásobná rychlost kvůli halfduplexu:

 • eth
  • backbone: 102400 (50mbit)
  • ronja: 20480 (10mbit)
  • jiné zařízení, např. HW AP - viz dále
 • wlan (2.4GHz B)
  • AP: většinou 4096 (2mbit v zarušeném prostředí) nebo až 8192 (4mbit tam kde bude fungovat, víc ale ne!)
  • p2p: dle stavu linky a rušení, většinou: 6144
 • ath (5GHz)
  • vždy 20480 (10mbit) - ano, většina spojů zvládne víc, ale zítra už nemusí

Jiná nastavení pouze po měření a konzultaci zkušených správců!

Příklad

Příklad z Kost2:

 • eth0 je Ronja
 • eth1 backbone
 • wlan0 AP
 • wlan1 a 2 p2p spoje
kost2:~# cat /etc/network/iface_conf
interface eth0 {
  speed 20480
  type transit
}
interface ath0 {
  speed 20480
  type transit
}
interface eth1 {
  speed 102400
  type transit
}
interface wlan0 {
  speed 4096
  type transit
}
interface wlan1 {
  speed 6144
  type transit
}
interface wlan2 {
  speed 6144
  type transit
}

Chybový stav

Jestliže se při startu qosbase objeví následující hláška:

router3:/usr/sbin# /etc/init.d/qosbase start
Applying CZF-QOS rules
-Set global variables
-Remove Qdisc root classes
-Initializing QoS_base rules on interface vlan0157 (speed 4096)
-Initializing QoS_base rules on interface vlan0158 (speed 20480)
-Initializing QoS_base rules on interface vlan0159 (speed 20480)
-Initializing QoS_base rules on interface vlan0160 (speed 204800)
-Initializing QoS_base rules on interface vlan0168 (speed 204800)
/usr/sbin/qos_base: line 301: 500+: syntax error: operand expected (error token is "+")
router3:/

Jedná se o chybu v konfiguraci - v souboru /etc/network/iface_conf - je zde uvedený nějaký interface, který neexistuje. Prověřit ifconfigem a interface v souboru smazat nebo zakomentovat. Poté znovu qos nastartovat.

Související odkazy

Osobní nástroje