Nastaveni OvisLink WL-5460AP do rezimu klient

<small>Z PVwiki</small>

Cílem popisu je nastavení OvisLink WL-5460AP (WL-5450) v režimu klient.

 
OvisLink WL-5450AP    OvisLink WL-5460AP


Článek popisuje hlavní kroky pro zprovoznění klientského režimu u zařízení OvisLink WL-5460AP, nástupce dříve hojně používaného modelu OvisLink WL-1120AP. Parametrů k nastavování je mnohem více, ale detailní popis zařízení není cílem.


Obsah

Rozdíl mezi OvisLink WL-5450 a WL-5460


Rozdíl mezi těmito AP je minimální jak po vzhledové stránce, tak i v software i hardware.

Podle výrobce se jedná o velikost FLASH paměti v AP. Ve verzi WL-5450 je podle výrobce jen pouhých 8 MB a ve verzi WL-5460 je údajně použito 16 MB FLASH paměti. Další rozdíl je v obalu AP, WL-5450 je tmavě modrý plastový obal a u WL-5460 je použitá perleťově modrá.


Předpoklady úspěšného nastavení


 • přijímací anténa dostatečného zisku vzhledem ke vzdálenosti k AP
 • nastaveny hodnoty regulace vf výkonu tak, aby nedošlo k překročení limitů stanovených ČTÚ, použití útlumového článku aj.
 • anténa je umístěna tak, aby byla přímá viditelnost na žádaný vysílač bez překážek
 • koaxiální kabel s konektory (propojuje anténu a tvoje WiFi zařízení)
 • HWclient - zde OvisLink WL-5460AP (vlastní WiFi přijímací zařízení)
 • ethernet UTP kabel (propojuje HWclient s Vašim PC, routerem apod.) v délce maximálně 100m - kabel je zakončen 8pinovými kostičkami, které se podobají těm, co máš na telefonní šňůře
 • UTP kabel zapojen do síťové karty ve tvém počítači - Pokud tuto kartu nemáš, lze ji koupit za cca 150Kč a velmi jednoduše nainstalovat do počítače


Instalace hardware


Wi-Fi zařízení je nejvhodnější umísťovat, co nejblíže k přijímací WiFi anténě, neboť koaxiální kabel vykazuje při větší délce větší útlum = slabší signál. Nejčastěji lze umístit tento HWclient například na půdu domu, do vodotěsného boxu, kde se zapojí do sítě 220V, nebo se použije napájení po ethernet kabelu (PoE).

Od HWclienta bude veden pouze Ethernet kabel pro propojení s tvým PC (případně s tvým routerem apod.). Tohoto kabelu lze použít až 100m bez ztráty kvality síly signálu. Pokud máš v úmyslu připojit více jak 2 počítače k WL-5460AP (tento HWclient má 2 ethernetové porty), budeš muset připojit nejdříve switch (rozbočovač) - pak budou vidět všechny počítače za ním, nebo zde můžeš zapojit router což je zařízení, kdy na vstupu je vidět pouze jedna adresa a na výstupu lze připojit více počítačů, které jsou maskovány a zvenčí vidět nejsou.

Pokud výše uvedené komponenty již vlastníš a máš je nainstalované, můžeš přistoupit k vlastní konfiguraci WL-5460.


Nastavení HW clienta a PC


Konfigurace připojení probíhá velmi jednoduše, neboť každé takové zařízení má vlastní IP adresu a webové rozhraní, přes které probíhá vlastní nastavení. Např.zařízení Alfa 203, OvisLink WL1120AP má z výroby nastavenu adresu 192.168.100.252. Tvůj počítač proto musí být nastaven ve stejném adresním rozsahu, např. IP: 192.168.100.100 , MASKA SÍTĚ: 255.255.255.0.


Tuto adresu tedy nastav ve vlastnostech svojí síťové karty a ověř si v příkazovém řádku, zda ti funguje komunikace mezi počítačem a HWclientem. Jak to udělat?...

 • ve Win98: Start -> Spustit -> do dialogového okna napíšeme command a potvrdíme Enterem
 • ve WinXP: Start -> Spustit -> do dialogového okna napíšeme cmd a potvrdíme Enterem

Vždy se otevře černé okno příkazové konzole, kde napíšeš ping 192.168.100.252 pokud je vše v pořádku, dostaneš odezvu od HWclienta. Pokud tomu tak není, zkontroluj si vlastní IP adresu - v okně příkazového řádku zadej příkaz winipcfg (ve Win98), nebo ipconfig (v případě WinXP) a počítač ti vypíše tvoji IP adresu a masku sítě.


Po úspěšném nastavení vlastní IP adresy počítače můžeš přikročit k vlastní konfiguraci HWclienta:


Otevři si okno internetového prohlížeče (např. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) a do adresního řádku (tam, kde jindy píšeš www.pvfree.net) zadej adresu 192.168.100.252 a potvrď Enter - otevře se ti webovské nastavovací rozhraní pro OvisLink WL-5460.

WWW rozhraní pro nastavení OvisLink WL-5460AP


1. Jako první krok lze provést kontrolu/upgrade firmware v menu přístroje - je na tvojí volbě, zda to chceš dělat hned a nebo až zjistíš nějaké potíže.

MAC adresa zařízení OvisLink WL-5460AP se zpravidla liší

 • v řadě 004F6205xxxx byla zobrazená MAC na posledním místě nižší o 2 než skutečná (ta, kterou se toto zařízení hlásí v síti)
 • v řadě 004F6206xxxx byla zobrazená MAC nižší o 1 než je ta skutečná, kterou se toto zařízení hlásilo do sítě

Správnost udávané MAC si můžeš zkontrolovat ve wifimonu AP na které se připojuješ.


Soubor:nast_5460_1_status.jpg


2. Zařízení nastav do módu v menu Wireless - Basic Settings CLIENT, INFRASTRUCTURE a v horním okénku Alias name napiš svůj nick=přezdívku (bez diakritiky), nastav pásmo 2,4GHz a případně SSID podle svého AP a pak vše potvrďa pak vše potvrď Apply Change - zařízení se restartuje.


Soubor:nast_5460_2_wirelessbasic.jpg


3. V menu Wireless - Site Survey kliknutím na tlačítko REFRESH se ti zobrazí všechny dostupné WiFi sítě (zde by měla být i ta naše...). Vpravo je třeba označit síť, ke které se chceš připojit a stisknout tlačítko CONNECT. Pokud proběhne připojení v pořádku, objeví se nápis Succesfully connected. Jinak je zde nápis Connecting failed!

Čísla Signal quality v tabulce znamenají, jaký signál AP mají. Čím nižší číslo, tím horší signál ( u WL-1120AP to bylo naopak ). Doporučuji ale Refresh stisknout několikrát po sobě, protože zařízení občas "kecá".

Kvalitu signálu si můžeš zkontrolovat ve wifimonu AP na které se připojuješ. Hodnoty zobrazené ve wifimonu jsou zpravidla použitelnější než ty, které vrací samotné zařízení.


Soubor:nast_5460_3_wirelesssurvey.jpg


4. ===  !!! DŮLEŽITÉ !!! ===

V záložce TCP/IP: ZAKÁZAT DHCP server


Proč? DHCP server běží na routerech a nelze dopustit více DHCP serverů v síti. Klientské stanice by pak dostávaly přidělenu adresu nesmyslnou a neroutovatelnou v síti PVfree.net, protože je z jiného rozsahu.


U položky 802.11d SPANNING TREE nastav hodnotu na Enabled.


Pokud jsi od nás obdržel IP adresu i pro tvůj Access point, zadej ji.


Soubor:nast_5460_4_tcp_ip.jpg


5. V menu Wireless - Advanced Settings nastav vysílací výkon - stáhni výkon podle požadavků správce AP, jednoduše to ale zjistíš tak, že snižuješ výkon a sleduješ výpadky pingů.


Soubor:nast_5460_5_wirelessadvanced.jpg


7. V menu Wireless - Advanced Settings nastav hodnotu RTS Threshold na 256 (tovární je nastavena na 2347). Ulož nastavení klepnutím na tlačítko Apply Change.


8. Nyní se vrať k nastavení IP ve tvém PC a zvol možnost PŘIŘADIT IP ADRESU AUTOMATICKY. DHCP server na AP by měl přidělit tvému počítači IP adresu. Zkontroluj si ji v příkazovém řádku, jak bylo popsáno na začátku.


Pokud je vše správně nastaveno, tak ti v tuto chvíli již připojení k síti funguje (můžeš vyzkoušet zadat v prohlížeči stránky sdružení www.pvfree.net). Pokud připojení k síti není funkční, můžeš k odhalení problému použít systémové diagnostické nástroje (PING, TRACERT, IPCONFIG aj.).


Poznámka k adresaci - IP adresa HWclienta je pouze "servisní" adresa. Nemá žádný další význam než ten, že slouží k nastavování tohoto zařízení. Pokud tedy necháš původní adresu, musíš pro nastavování změnit adresu počítače - viz krok1. Závěrem celé práce by mělo být nastavení hesla správce. Jméno je vždy admin a heslo nezapomeň ! :-) Pokud se ti cokoliv nepovede, můžeš zařízení resetovat do továrního nastavení a začít znovu. Reset se provádí stiskem tlačítka na zadním panelu na min. 15 sekund.

Obrazová galerie OvisLink WL-5460AP

    


Obrazová galerie OvisLink WL-5450AP vs. WL-5460AP

Související odkazy

Osobní nástroje