Nastaveni DHCP serveru

<small>Z PVwiki</small>

1. Přihlásit se k příslušnému routeru jako uživatel root.

2. Doplnit řádek do souboru /etc/dhcpd.conf

Položku je třeba zadat do právné sekce, tzn. pro síťový rozsah karty přístupového bodu to může vypadat takto:

subnet 10.133.99.128 netmask 255.255.255.192 {
  range 10.133.99.160 10.133.99.170;
  option domain-name "mujbod.pvfree.net";
  option routers 10.133.99.129;
  option broadcast-address 10.133.99.191;
  option subnet-mask 255.255.255.192;
  
  host jarda    { hardware ethernet 00:60:b3:12:34:56; fixed-address 10.133.99.130; }
  host karel    { hardware ethernet 00:60:b3:78:9A:BC; fixed-address 10.133.99.131; }
  host tonda    { hardware ethernet 00:0e:2e:00:34:b0; fixed-address 10.133.99.132; }
  host pepa    { hardware ethernet 00:0e:2e:00:34:c0; fixed-address 10.133.99.133; }
  
  host tondaWiFi  { hardware ethernet 00:4f:62:00:8b:ab; fixed-address 10.133.99.189; }
  host jardaWiFi  { hardware ethernet 00:4f:62:00:ab:8b; fixed-address 10.133.99.190; }
}

Chceme-li přidat další položku, musíme vědět, jakým zařízením se dotýčný připojuje. Sekce je, jakje patrno z ukázky, rozdělena do několika úseků, z nich si všimněme zejména dvou oddělených seznamů klientů a jejich IP a MAC adres. Pro zjednodušení práce se v PVfree používá přiřazování adres hardwrovým zařízením a kleintským kartám odděleným způsobem

 • hardwarová zařízení dostávají adresu z horníčásti rozsahu, adresy jdou směrem dolů
 • klientská zařízení (ethernetová karta v PC, XI626, apod.) dostávají adresu z počáteční části rozsahu, přičemž tyto se inkrementují

Tento rozdíl je používán zejména díky rozdílné správě přístupu na bráně, kdy hardwarová zařízení z vyšší části rozsahu nemají povolen přístup k internetu, zatímco klienti ano.

Mějme tedy dalšího zájemce, jež se připojuje přes hardwarové zařízení a počítač obsahuje síťovou kartu. DO první části přidámě vhodně pojmenovanou položku (jednoznačná a smyslná identifikace) a vyhradíme jí první následující volnou IP adresu:

  host anicka   { hardware ethernet 00:0e:2e:00:34:e0; fixed-address 10.133.99.134; }

Přidání HWAP samotného je velmi podobné, s tím rozdílem, že u názvu se vyznačí informace, že se jedná o hardwarové zařízení, a IP adresa se přiřadí nejbližší nižší:

  host anickaWiFi { hardware ethernet 00:4f:62:00:99:cd; fixed-address 10.133.99.188; }

Všimněme si, že někteří klienti HWAP nepoužívají (jsou přiřazeni přímo), HWAP adres tedy bývá uvedeno méně, než je počet klientů.

Výsledek bude vypadat takto:

subnet 10.133.99.128 netmask 255.255.255.192 {
  range 10.133.99.160 10.133.99.170;
  option domain-name "mujbod.pvfree.net";
  option routers 10.133.99.129;
  option broadcast-address 10.133.99.191;
  option subnet-mask 255.255.255.192;
  
  host jarda    { hardware ethernet 00:60:b3:12:34:56; fixed-address 10.133.99.130; }
  host karel    { hardware ethernet 00:60:b3:78:9A:BC; fixed-address 10.133.99.131; }
  host tonda    { hardware ethernet 00:0e:2e:00:34:b0; fixed-address 10.133.99.132; }
  host pepa    { hardware ethernet 00:0e:2e:00:34:c0; fixed-address 10.133.99.133; }
  host anicka   { hardware ethernet 00:0e:2e:00:34:e0; fixed-address 10.133.99.134; }
  
  host anickaWiFi { hardware ethernet 00:4f:62:00:99:cd; fixed-address 10.133.99.188; }
  host tondaWiFi  { hardware ethernet 00:4f:62:00:8b:ab; fixed-address 10.133.99.189; }
  host jardaWiFi  { hardware ethernet 00:4f:62:00:ab:8b; fixed-address 10.133.99.190; }
}


3. Restart DHCP daemona

Provede se příkazem:

/etc/init.d/dhcp3-server restart

4. Kontrola funkčnosti

Zkontrolovat, že dhcp daemon běží příkazem:

ps -A | grep dhcp

Měl by se objevit přibližně následující výpis:

router:~# ps -A|grep dhcp
25932 ?    00:03:57 dhcpd3

Pokud se neobjeví řádek s procesem dhcpd, proces neběží. Pokud se to stane, je možno zkontrolovat log v souboru /var/log/syslog příkazem

tail /var/log/syslog

chybu najít, opravit a pokračovat bodem č. 3.


Tento článek je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej rozšíříte.

Osobní nástroje