Nastaveni Beacon interval

<small>Z PVwiki</small>

Každý WiFi přístroj vysílá tzv. maják (beacon). Účel tohoto majáku vysílaného v určitém intervalu je synchronizování bezdrátové sítě.

A každý WiFi přístroj se při vysílání majáku přepne do předem definované modulace (dle specifikace WiFi), což je: 11b = 2Mbps 11ag = 6Mbps

To samozřejmě ovlivňuje i VF výkon zařízení a latenci.

Čím je větší zabraná šíře VF pásma, tím padá výkon zařízení dolů. A naopak. Takže při nastavení WiFi zařízení na rychlost 54Mbps a výkonu na 18dBm si zhruba 10x za sekundu WiFi zařízení přeruší běžné vysílání a zavysílá maják při rychlosti 6Mbps, což taky znamená, že se 10x za sekundu zvedne vykon na 23dBm. U 11Mbps je to analogické....

Důležité je to, že maják vysílá v jakémkoliv režimu, ale také to, že většinou lze na AP nastavit v jakých intervalech má maják vysílat.

Nejlepší je nastavit beacon interval na maximální hodnotu - typicky 1000ms (defaultně je to 100ms) a preamble mode na short.

Při tomto nastavení se doba vysílání majáku zkrátí o 35-40% a navíc se vysílá jen jednou za sekundu. Tím pádem se sníží packet loss, bude menší latence. Navíc ubude rušení v prostředí kde správci AP nechávají beacon interval na 100ms.

Doporučuji nastavit především u P2P spojů!


Sepsal Devine.


Související odkazy

Osobní nástroje