Nastaveni Asus WL320g

<small>Z PVwiki</small>

Soubor:Wl320ge male.png Soubor:Wl320gp male.png
Asus WL-320gE Asus WL-320gP


Obsah

Asus WL-320gE/gP

Nastavení bezdrátového zařízení Asus WL-320gE a WL-320gP pro použití v síti PVfree.net


Příprava ke konfiguraci

Zařízení obsahuje známou konfigurační stránku produktů Asus na adrese 192.168.1.1, pokud je však v dosahu DHCP server, vezme si adesu od něj. Z toho důvodu je nutné, abyste při prvotní konfiguraci stroje odpojili zařízení od zbytků sítě, případně si předem zjistili, jaká adresa bude tomuto zařízení přiřazena.

 • Odpojte anténní kabel od zařízení
 • Připojte Asus k Vašemu počítači, na kterém si nastavíte adresu z rozsahu 192.168.1.0/24, například 192.168.1.10
 • V prohlížeči zadejte adresu 192.168.1.1 (případně jinou, pokud si Asus nastaví adresu z DHCP, viz výše)
 • Přihlaste se jménem admin a heslem admin


Upgrade firmware

Jedním z prvních kroků bude patrně upgrade firmware Vašeho zařízení.

 • V levém menu vybereme položku System Setup a následně podpoložku Firmware Upgrade
 • Pokud je zde u pole Firmware Version: uvedena verze 1.9.7.6 nebo nižší je NUTNÉ nahrát do zařízení novější firmware, který umožňuje regulaci výstupního vf výkonu - Radio power Control
 • Stáhneme si firmware pro Asus WL-320gE s regulací výstupního výkonu verze 1.9.8.6 nebo upraveny Oleguv
 • System Setup > Firmware Upgrade > New Firmware File, klikněte na tlačítko Procházet... a vyberte cestu k souboru s příponou trx, který jsme si obstarali v předchozím kroku
 • Poté klikněte na tlačítko Upload a vyčkejte cca 80 vteřin než se do WL-320gE přenese nový firmware, zařízení se poté samo restartuje
 • V průběhu nahrávání nového firmware neodpojujte v žádném případě ASUS od napájení, neodpojujte ASUS od UTP kabelu, kterým je propojen s počítačem ani žádným jiným způsobem neměňte konfiguraci nastavení Vašeho připojení počítače vůči zařízení ASUS
 • Pokud by nahrátí nového firmwaru z nějakého důvodu selhalo, použijte k oživení WL-320gE Firmware Restoration utility na přiloženém CD nebo na stánkách JOYCE ČR, s.r.o.

Nastavení režimu

Ze všeho nejdříve je nutné ve webovém konfiguračním rozhraní nastavit zařízení do klientského modu.

 • V levém menu vyberte položku Wireless a následně podpoložku Advanced
 • V nižší části stránky se nachází volba Mode, kterou nastavte na hodnotu Station
 • Nyní potřebujeme Asuse restartovat, klikněte proto na tlačítko Finish a následně Save&Restart


Další konfigurace

Nyní již nastavíme všechny potřebné parametry.

 • V tomto kroku již budeme potřebovat aktivní WiFi, proto opět připojte anténu k zařízení
 • V levém menu opět vyberte Wireless a tentokrát ponechte aktivní podpoložku Interface
 • V horní části nám přibylo tlačítko AP Scan, po jehož stisku se otevře okno se seznamem nalezených sítí
 • U vybrané sítě klikněte na tlačítko Select; tím se nám vybraná síť objeví v položce SSID na stránce Interface
 • Dole klikněte na tlačítko Apply, čímž se současně vrátíte k dříve navštívenému Wireless/Advanced
 • Hned první položkou je Radio Power, kde nastavte nejnižší hodnotu (šoupátkem doleva)
 • Dále nás zajímá RTS Threshold, zde je nutné uvést hodnotu 256
 • Nyní již stačí kliknout na Finish ve spodní části stránky a následuje Save&Restart


Postkonfigurační stav

Po restartu se již zařízení připojí k vybranému AP (poznáte podle blikající diody Link) a současně si nastaví adresu dle DHCP, proto se již pod původní adresou 192.168.1.1 do zařízení nedostanete. Pokud tedy budete chtít zařízení opět konfigurovat, počkejte si na přidělení IP adresy od správců (příjde e-mailem) a pod touto potom konfigurační rozhraní najdete. (Pozn.: V případě, že k připojení k AP z nějakkého důvodu nedojde, zařízení si adresu nezíská, a bude nadále dostupné pod výchozí adresou 192.168.1.1)

Jednou z dalších doporučených voleb je nastavení vlastního přístupového hesla, které najdete v menu System Setup, Global Settings.

Připojujete-li zařízení do sítě PVfree.net uveďte zadané přístupové údaje při podávání žádosti o připojení do poznámky, tak jak je požadováno.


Obrazová příloha


Osobní nástroje